ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Archiwum

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 15.04.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty cenowej na: chemiczne czyszczenie wymienników ciepła znajdujących się w Zakładzie Uzdatniania Wody - Dziećkowice w Imielinie.

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_wymienniki_ciepla.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 15.04.2011
CPV: CPV 15831200-4 Cukier biały, 15864100-3 Herbata w torebkach, 15981000-8 Wody mineralne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł, wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038 861, faks +48 32 6038614, http://www.gpw.katowice.pl, e mail: gpw@gpw.katowice.pl zawiadamia, iż w postępowaniu Nr OG/322/18/2011 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na: Dostawę w 2011 roku środków odżywczych przeznaczonych dla pracowników z podziałem na II części: Część I Dostawa cukru i herbaty Część II Dostawa wody mineralnej

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_postepowania_srodki_odzywcze.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 14.04.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty cenowej na odbiór osadów z uzdatniania wody ze Stacji Uzdatniania Wody Kozłowa Góra w ilości około 70Mg

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_odbior_osadow.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 14.04.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę urządzeń pomiarowych: mierników, pirometra, lokalizatora przewodów i kabli.

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_dostawa_miernikow.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 12.04.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę samochodowych płynów i materiałów eksploatacyjnych wg wykazu.

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_plyny_samochodowe.pdf
2011-11-02 zalacznik_1_do__zapo.pdf
2011-11-02 zalacznik_1_do_wzoru_umowy.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 12.04.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty handlowej na: Dostawę w 2011 roku fabrycznie nowych opon i dętek wraz z usługą serwisową polegającą na demontażu zużytych opon i dętek, montażu nowych wraz z wyważeniem kół oraz utylizacją zużytych opon i dętek, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_opony_i_detki.pdf
2011-11-02 zalacznik_1_do_zapo.pdf
2011-11-02 zalacznik_1_do_wzoru_umowy.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 12.04.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę elektronarzędzi według wykazu.

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe__elektronarzedzia.pdf

ZAPYTANIE O CENĘ

Data publikacji: 11.04.2011
CPV: CPV 71250000-5 usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty cenowej na: "Świadczenie usług geodezyjnych"

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 instrukcja.pdf
2011-11-02 ogloszenie_o_wszczeciu__postepowania.pdf
2011-11-02 zalacznik_nr_1a.pdf
2011-11-02 zalacznik_nr_3.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

Data publikacji: 11.04.2011
CPV: CPV 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zawiadamia, iż w postępowaniu Nr TR/026/341/2011 prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na: "Wymianę stolarki okiennej w budynku laboratorium w Stacji Uzdatniania Wody Czaniec"

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

Data publikacji: 11.04.2011
CPV: CPV 45244000-9 wodne roboty budowlane

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zawiadamia, ż w postępowaniu Nr TR/288/448/2011 prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na: "Naprawę kanału odpływowego oraz przyczółków wylotów sztolni spustu dennego na zbiorniku w Goczałkowicach"

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf