ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Archiwum

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY TRANSFORMATORA OLEJOWEGO

Data publikacji: 30.05.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl na podstawie wewnętrznych zasad zbywania środków trwałych Spółki, zaprasza do składania pisemnych ofert na sprzedaż przedmiotów zbędnych: TRANSFORMATOR OLEJOWY TAOb - 1 szt.

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_sprzedazy__transformatora.pdf
2011-11-02 zdjecia.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 30.05.2011
CPV: CPV 45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zawiadamia, iż w postępowaniu Nr OG/322/20/2011 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na zadanie pod nazwą : "Modernizacja wodociągu stalowego DN 500 w Wodzisławiu Śląskim na odcinku od ulicy Bogumińskiej do ul. Witosa metodą renowacji bezwykopowej w technologii rękawa elastycznego. "

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_modernizacja_wodociagu_dn500.pdf

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 27.05.2011
CPV: CPV 905330000 - 2 Usługi gospodarki odpadami

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038 861, fax: +48 32 6038 614, e-mail: gpw@gpw.katowice.pl, www.gpw.katowice.pl ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego na zadanie pn: "Odbiór osadów z uzdatniania wody w ilości 1900 Mg z podziałem na dwie części: Część 1: Odbiór osadów z uzdatniania wody ze Stacji Uzdatniania Wody Kozłowa Góra w ilości 900 Mg Część 2: Odbiór osadów z uzdatniania wody z Zakładu Uzdatniania Wody Dziećkowice w ilości 1000 Mg"

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 siwz_-_odbior_osadow_z_uzdatniania_wody.pdf
2011-11-02 ogloszenie_o_wszczeciu_postepowania-_osady.pdf

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 27.05.2011
CPV: CPV 90910000-9 - usługi sprzątania

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na:Wykonanie usług porządkowych w obiektach Zamawiającego Nr postępowania: OG/322/31/2011

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf
2011-11-02 siwz_uslugi_porzadkowe.pdf
2011-11-02 tresc_zapytan_wraz_z_wyjasnieniami_(ii).pdf
2011-11-02 tresc_zapytan_wraz_z_wyjasnieniami.pdf

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 27.05.2011
CPV: CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości, tel.: +48 32 60 38 861, fax.: +48 32 60 38 614, Internet: www.gpw.katowice.pl ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na: Modernizacja pieca obrotowego Stacji Regeneracji Węgli Aktywnych w Zakładzie Uzdatniania Wody Dziećkowice. Nr postępowania: OG/322/33/2011

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wszczeciu_modernizacja_pieca_obrotowego.pdf
2011-11-02 siwz_modernizacja_pieca_obrotowego.pdf

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 26.05.2011
CPV: CPV 30190000-7 Różny sprzęt i Artykuły biurowe

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038 861, fax.: +48 32 6038 614, Internet: www.gpw.katowice.pl ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na: Dostawy materiałów biurowych różnych przeznaczonych dla wszystkich jednostek Spółki. Nr postępowania : OG/322/32/2011

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf
2011-11-02 siwz_materialy_biurowe.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 26.05.2011
CPV: CPV 39800000-0 Środki czyszczące i polerujące 39500000-7 Wyroby włókiennicze 39224000-8 Miotły i szczotki i inne artykuły

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł, wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038 861, fax: +48 32 6038 614, Internet: www.gpw.katowice.pl, e -mail: gpw@gpw.katowice.pl zawiadamia, iż w postępowaniu Nr OG/322/24/2011 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na: Dostawy w 2011 roku dla wszystkich jednostek Spółki środków utrzymania czystości.

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 25.05.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego na wykonanie zadania "Dostawa przyczepy PRONAR T 671" Nr postępowania: ZAPO/AZ/19/04/2011

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 25.05.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego na wykonanie zadania "Dostawa kondensatorów SN jednofazowych z dwoma izolatorami o mocy 167kVar i napięciu 3,64 kV produkcji Ducati Nr postępowania : AZ/ZAPO/25/ 05/2011

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 25.05.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego na wykonanie zadania "Dostawa polielektrolitu ZETAG 9046 FS w ilości 1.000 kg" Nr postępowania: ZAPO/AZ/28/5/2011

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf