ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Archiwum

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 23.05.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego na wykonanie zadania: "Dostawa urządzeń pomiarowych" Nr postępowania: AZ/ZAPO/26/05/2011

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 20.05.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego na wykonanie zadania: "Dostawa baterii akumulatorów składająca się z 9 ogniw typu OPzS" Nr postępowania: ZAPO/AZ/23/04/2011

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 18.05.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę baterii akumulatorów składającej się z 18 sztuk bezobsługowych ogniw typu AML lub CTL - napięcie 12V każde ogniwo- pojemność 100Ah każde ogniwo - wraz z montażem nowej oraz demontażem i odbiorem zużytej baterii - kpl 1

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_bateria.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

Data publikacji: 18.05.2011
CPV: CPV 71250000-5 usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zawiadamia, iż w postępowaniu Nr TR/026/789/2011 prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na: "Świadczenie usług geodezyjnych"

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 17.05.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet: www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę następujących towarów: 1.Kołnierz specjalny S2000 dla rur PVC DN400, PN16 - 2szt. 2.Tuleja kołnierzowa PE DN400 SDR11 PN16 - 2 szt. 3.Kołnierz do tulei jw. DN400 PN16 - 2szt. 4.Klin do zasuwy kołnierzowej DN200 PN16, z nawulkanizowaną powłoką z EPDM - 1szt.

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_armatura.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 17.05.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę 4 sztuk netebooków DELL SILVER 15,6" WLED_HD a-glare i3-2310M 4GB 500GB HD6330_1GB B-lit_KB W7P64 3YNBD oraz 4 sztuk toreb do w/w.

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_notebooki.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 16.05.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego na wykonanie zadania "Program artystyczny wraz z pełną obsługą techniczną podczas plenerowej imprezy sportowo-rekreacyjnej w parku świerklanieckim" Nr postępowania: ZAPO/AP/01/04/2011

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 16.05.2011
CPV: 45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19,40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości, tel.: +48 32 60 38 861, fax.: +48 32 60 38 614, Internet: www.gpw.katowice.pl ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na: Modernizacja wodociągu stalowego DN 1000 Czarny Las - Bytom na odcinku od ulicy Wrocławskiej do ul. Strzelców Bytomskich w Bytomiu metodą renowacji bezwykopowej w technologii reliningu

Dokumentacja techniczna do pobrania:
Projekt część 1
Projekt część 2
Projekt część 3
Organizacja ruchu na czas budowy część 1
Organizacja ruchu na czas budowy część 2
Przedmiary

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf
2011-11-02 siwz.pdf
2011-11-02 tresc_zapytan_wraz_z_wyjasnieniemi_oraz_modyfikacja_siwz.pdf
2011-11-02 odpowiedzi_na_pytania.pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Data publikacji: 13.05.2011
CPV: CPV

"Montaż instalacji elektrowni solarnej w Rudzie Śląskiej na obiekcie GPW S.A. w oparciu o panele fotowoltaiczne jako źródło zasilania obiektów systemu zaopatrzenia w wodę Województwa Śląskiego systemem projektuj i buduj"

Kod CPV: 09 331 200-0 Słoneczne moduły fotowoltaiczne 09 332 000-5 Instalacje słoneczne 31 000 000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetleniowe 44 000 000-0 Konstrukcje i materiały budowlane 45 000 000-7 Roboty budowlane 48 000 000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 51 500 000-7 Usługi instalowania maszyn i urządzeń 51 900 000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 71 320 000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Nr postępowania : OG/322 / 30 /2011

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 siwz.pdf
2011-11-02 ogloszenia.zip
2011-11-02 ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 13.05.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty handlowej na: Dostawę przekładników prądowych TPU 60.11 sprawdzonych pod względem metrologicznym.

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_przekladnik_pradowy.pdf