ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Archiwum

ZAPYTANIE O CENĘ

Data publikacji: 09.03.2011
CPV: CPV 77211600-8 Sadzenie drzew, 77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty cenowej na nasadzenie i pielęgnację drzew w Mysłowicach.

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_o_cene_nasadzenie_drzew.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 08.03.2011
CPV: 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zawiadamia, iż w postępowaniu Nr OG/322/2/2011 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na zadanie pn :Zasilanie w energię elektryczną budynku socjalno - biurowego na OSM Mikołów

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 08.03.2011
CPV: 24111000-5 - wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zawiadamia, iż w postępowaniu Nr OG/322/1/2011 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na zadanie pn :Dostawy w 2011r. dla wszystkich jednostek Spółki gazów technicznych

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 04.03.2011
CPV: CPV 71351923-2 - usługi pomiarów batymetrycznych

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000 zł, wpłacono w całości, tel.: +48 32 60-38-861, fax: +48 32 60-38-614, http://www.gpw.katowice.pl zawiadamia, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na zadanie pn: "Badania i pomiary stopnia zalądowania Zbiornika Kozłowa Góra wraz z określeniem aktualizacji krzywych pojemności i zalewu"

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_postepowania-_batymetrja.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 04.03.2011
CPV: CPV 24314100-9 Nadmanganian potasu

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł, wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet: www.gpw.katowice.pl, zawiadamia, iż w postępowaniu Nr OG/322/3/2011 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na: "Dostawę nadmanganianu potasu (manganianu (VII) potasu) w ilości 8,00 ton - utleniacza do wody przeznaczonej do spożycia. Kod CPV: 24314100-9 Nadmanganian potasu

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 04.03.2011
CPV: CPV 42981000-6 Generatory ozonu

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości, tel.: +48 32 60 38 861, fax.: +48 32 60 38 614, Internet: www.gpw.katowice.pl ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na: Dostawa części zamiennych do ozonatorów typu MZI 176S Nr postępowania: OG/322/14/2011

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wszczeciu_czesci_zamienne_do_ozonatorow.pdf
2011-11-02 siwz_czesci_zamienne_do_ozonatorow.pdf

ZAPYTANIE O CENĘ

Data publikacji: 04.03.2011
CPV: CPV 45244000-9 wodne roboty budowlane

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. "Naprawa kanału odpływowego oraz przyczółków wylotów sztolni spustu dennego na zbiorniku w Goczałkowicach"

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_o_cene__naprawa_kanalu_odplywowego.pdf
2011-11-02 zalacznik_szkic_sytuacyjny.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 01.03.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę baterii kondensatora BKS-1Y-500 - szt. 1

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_bateria_kondensatora.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 28.02.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę silnika elektrycznego głębinowego do pompy G100 typ. SGMd 24; 30kW; 400V; 2880 obr/min z łożyskiem oporowym segmentowym wahliwym - szt. 1

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_dostawa_silnika.pdf

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 25.02.2011
CPV: CPV CPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608.393.000,00zł, wpłacono w całości tel.: +48 32 6038 861, fax: +48 32 6038 614, Internet: www.gpw.katowice.pl ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na wykonanie zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie zadania : Przyłączenie do sieci ENION S.A. Będzin budynków zakładowych na terenie SUW Maczki" Nr postępowania : OG/322/ 13 /2011

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 siwz.pdf
2011-11-02 ogloszenie.pdf
2011-11-02 warunki_przylaczenia.pdf