ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Archiwum

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Data publikacji: 30.03.2011
CPV: CPV 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zawiadamia,iż unieważnia postepowanie na: "Nadbudowę przewodów kominowych na budynku mieszkalnym, wielorodzinnym - OSM Zagórze, Sosnowiec".

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 uniewaznienie_przewody_kominowe.pdf

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 30.03.2011
CPV: CPV 45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości, tel.: +48 32 60 38 861, fax.: +48 32 60 38 614, Internet: www.gpw.katowice.pl ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na: Modernizacja wodociągu stalowego DN 500 w Wodzisławiu Śląskim na odcinku od ulicy Bogumińskiej do ul. Witosa metodą renowacji bezwykopowej w technologii rękawa elastycznego.

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf
2011-11-02 siwz_wodzislaw_slaski.pdf
2011-11-02 dokumentacja_projektowa_part_1.zip
2011-11-02 dokumentacja_projektowa_part_2.zip
2011-11-02 dokumentacja_projektowa_part_3.zip
2011-11-02 tresc_zapytan_wraz_z_wyjasnieniami.pdf
2011-11-02 tresc_zapytan_wraz_z_wyjasnieniami_ii.pdf

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 30.03.2011
CPV: CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości, tel.: +48 32 60 38 861, fax.: +48 32 60 38 614, Internet: www.gpw.katowice.pl ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na: Modernizacja instalacji regeneracji węgli aktywnych w Zakładzie Uzdatniania Wody Dziećkowice. Nr postępowania: OG/322/19/2011

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 siwz_modernizacja_instalacji_regeneracji_wegli_aktywnych.pdf
2011-11-02 ogloszenie_modernizacja_instalacji_regeneracji.pdf
2011-11-02 tresc_zapytan_wraz_z_wyjasnieniami_oraz_modyfikacja_siwz.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 29.03.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę następującej armatury do wody pitnej: 1. Zasuwa miękkouszczelniona klinowa kołnierzowa F4 DN 150 PN10/16 z kółkiem - 1 szt. 2. Kolana dwukołnierzowe DN 150 PN 16 żeliwo sferoidalne - 4 szt. 3. Łączniki rurowo kołnierzowe DN 150 PN 16 na bose końce rur stalowych ( zakres 155-195mm ) - 2 szt. 4. Łączniki rurowo kołnierzowe DN 150 PN 16 na bose końce rur PE - 10 szt. 5. Łączniki rurowo-rurowe DN 150 PN 16 - 4 szt.

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_dostawa_armatury.pdf

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 29.03.2011
CPV: CPV 15831200-4 Cukier biały, 15864100-3 Herbata w torebkach, 15981000-8 Wody mineralne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości, tel.: +48 32 60 38 861, fax.: +48 32 60 38 614, Internet: www.gpw.katowice.pl ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na: Dostawa w 2011 roku środków odżywczych przeznaczonych dla pracowników z podziałem na II części: Część I Dostawa cukru i herbaty Część II Dostawa wody mineralnej Nr postępowania: OG/322/18/2011

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wszczeciu_srodki_odzywcze.pdf
2011-11-02 siwz_srodki_odzywcze.pdf
2011-11-02 modyfikacja_tresci_siwz_srodki_odzywcze.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 28.03.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie opracowania: "Podział kosztów utrzymania obiektów hydrotechnicznych Kaskady rzeki Soły - zasady partycypacji"

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_zasady_partycypacji.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 28.03.2011
CPV: CPV 42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zawiadamia, iż w postępowaniu Nr OG/322/9/2011 prowadzonym w trybie zapytania o cenę na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na zadanie pn : Dostawę 4 sztuk nowych przepustnic międzykołnierzowych mimośrodowych DN 400 PN 10 zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy - Opisem przedmiotu zamówienia

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_przepustnice_miedzykolnierzowe.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 25.03.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę n/w: Rurki Browna do kontroli procesu sterylizacji suchym gorącym powietrzem TYP nr 5 do sterylizacji w tem. 180º op= 100 szt - op. 4 Agar m-Cp podłoże gotowe na płytkach pakowane w rękawie z wkładem do pochłaniania wilgoci z długim okresem przydatności op=10 szt - op. 240 Płytki odciskowe Envirocheck R TVC (ogólna liczba drobnoustrojów) op=10 szt - op. 20 Paski do atmosfery beztlenowej Anaerotest op=50 szt - op. 8

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_-_rurkiplytkipaski.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 22.03.2011
CPV: CPV 42662100-5 Elektryczny sprzęt spawalniczy

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice tel.: +48 32 6038 861, fax: +48 32 6038 614, Internet: www.gpw.katowice.pl, e-mail: gpw@gpw.katowice.pl zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00 zł, wpłacono w całości zawiadamia, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego na wykonanie zadania pn.: "Dostawa spawarek inwertorowych z podziałem na II części: CzęśćI Dostawa fabrycznie nowej spawarki inwertorowej dla OSM Żory Część II Dostawa fabrycznie nowej spawarki inwertorowej dla SUW Strumień"

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf

ZAPYTANIE O CENĘ

Data publikacji: 21.03.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty cenowej na: "Wykonanie deratyzacji w okresie wiosennym 2011r. w n/w obiektach Spółki"

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_o_cene_deratyzacja.pdf