ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Archiwum

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 11.02.2011
CPV: CPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice tel.: +48 32 6038 861, fax: +48 32 6038 614, e-mail: gpw@gpw.katowice.pl zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00 zł, wpłacono w całości ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego na: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania remontowego pn. "SUW Maczki - piaskowniki wraz z osadnikami dwukomorowymi na ujęciu Piaskownia" CPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Postępowanie nr OG/322/7/2011

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wszczeciu_dokumentacja_projektowa.pdf
2011-11-02 siwz_wykonanie_dokumentacji.pdf

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

Data publikacji: 10.02.2011
CPV: CPV 42662100-5 Elektryczny sprzęt spawalniczy

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice ma przyjemność zaprosić Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym według Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego w trybie zapytania o cenę na: Dostawę spawarek inwertorowych z podziałem na II części: Część I: Dostawa fabrycznie nowej spawarki inwertorowej dla OSM Żory Część II: Dostawa fabrycznie nowej spawarki inwertorowej dla SUW Strumień Kod CPV: 42662100-5 Elektryczny sprzęt spawalniczy Postępowanie nr OG/322/10/2011

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_o_cene_dostawa_spawarek_inwertorowych.pdf
2011-11-02 tresc_zapytan_wraz_z_wyjasnieniami.pdf

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 10.02.2011
CPV: CPV 42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości, tel.: +48 32 60 38 861, fax.: +48 32 60 38 614, Internet: www.gpw.katowice.pl ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na: "Dostawa 4 sztuk nowych przepustnic międzykołnierzowych mimośrodowych DN 400 PN 10 zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy-Opisem przedmiotu zamówienia" Postępowanie nr OG/322/9/2011

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_o_cene_przepustnice_miedzykolnierzowe.pdf
2011-11-02 tresc_zapytan_wraz_z_wyjasnieniami.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 09.02.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł, wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038 861, faks +48 32 6038614, http://www.gpw.katowice.pl, e mail: gpw@gpw.katowice.pl zawiadamia, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na wykonanie zadania: "Wykonanie naprawy wyposażenia I-go segmentu burzowego zapory czołowej zbiornika Goczałkowice uszkodzonego podczas powodzi w maju 2010 roku"

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_naprawa_i-go_segmentu_burzowego.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 09.02.2011
CPV: CPV 42122200-2 pompy cieczowe wyporowo - tłokowe, 421 22220- 8 pompy ściekowe

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000 zł, wpłacono w całości, tel.: +48 32 60-38-861, fax: +48 32 60-38-614, http://www.gpw.katowice.pl zawiadamia, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na wykonanie zadania pn: "Dostawa fabrycznie nowych pomp różnych dla wskazanych jednostek organizacyjnych Spółki z podziałem na dwie części tj: Część nr 1 Dostawa fabrycznie nowej pompy do wody brudnej typ FA Część nr 2 Dostawa fabrycznie nowej pompy wirowej wałowej.

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 09.02.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości, tel.: +48 32 60 38 861, fax.: +48 32 60 38 614, Internet: www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę druków akcydensowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Górnośląsiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_dostawa_drukow_akcydensowych.pdf

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia

Data publikacji: 08.02.2011
CPV: CPV 71351923-2 - usługi pomiarów batymetrycznych

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038 861, fax: +48 32 6038 614, e-mail: gpw@gpw.katowice.pl, www.gpw.katowice.pl ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego na zadanie pn: "Badania i pomiary stopnia zalądowania Zbiornika Kozłowa Góra wraz z określeniem aktualizacji krzywych pojemności i zalewu"

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf
2011-11-02 badania_i_pomiary_stopnia.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 08.02.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości, tel.: +48 32 60 38 861, fax.: +48 32 60 38 614, Internet: www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: "Badania nad systemem wspomagania koagulacji poprzez wykorzystanie właściwości naturalnych związków magnetycznych"

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_badania_-_wspomaganie_koagulacji.pdf

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 08.02.2011
CPV: CPV 38552000-9 Mierniki elektroniczne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice tel.: +48 32 6038 861, fax: +48 32 6038 614, Internet: www.gpw.katowice.pl, e-mail: gpw@gpw.katowice.pl zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00 zł, wpłacono w całości zawiadamia, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego na wykonanie zadania pn.: Dostawa mierników, regulatorów, zasilaczy i innych urządzeń elektronicznych z podziałem na 3 części: Część I. Dostawa mierników i regulatorów uniwersalnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod CPV: 38552000-9 Mierniki elektroniczne Część II. Dostawa innej aparatury zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod CPV: 31221000-1 Przełączniki elektryczne, 38424000-3 Urządzenia pomiarowe i sterujące Część III. Dostawa zasilaczy i separatorów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod CPV: 31153000-3 Prostowniki, 38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych Nr postępowania: OG/322/105/2010

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 08.02.2011
CPV: CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości, tel.: +48 32 60 38 861, fax.: +48 32 60 38 614, Internet: www.gpw.katowice.pl ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na: Modernizacja pieca obrotowego Stacji Regeneracji Węgli Aktywnych w Zakładzie Uzdatniania Wody Dziećkowice. Nr postępowania: OG/322/5/2011

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wszczeciu_modernizacja_pieca_obrotowego.pdf
2011-11-02 siwz_modernizacja_pieca_obrotowego.pdf
2011-11-02 tresc_zapytan_wraz_z_wyjasnieniami_oraz_modyfikacja_siwz.pdf