ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Archiwum

Dostawa elektronarzędzi i pozostałych urządzeń z podziałem na części: Część 3: Dostawa akumulatorowych kluczy udarowych i klucza dynamometrycznego, Część 4: Dostawa przecinarki plazmowej

Data publikacji: 26.04.2022
CPV: 42652000-1 – Ręczne narzędzia elektromechaniczne, 44512000-2 – Różne narzędzia ręczne, 42611000-2 - Obrabiarki specjalnego zastosowania, 42630000 - Obrabiarki do obróbki metali

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-04-26 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2022-05-04 zmiana-tresci-zaproszenia-nowe-przeslanki-wykluczenia.pdf
2022-05-04 oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-i-braku-podstaw-do-wykluczenia-aktualizacja-z-dnia-28_04_2022.pdf
2022-05-16 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-postepowania.pdf

„Dostawa elektronarzędzi i pozostałych urządzeń” z podziałem na części: Część 7: Dostawa zamrażarki do rur, Część 8: Dostawa wentylatorów przemysłowych”

Data publikacji: 25.04.2022
CPV: 39711120-6 – Zamrażarki, 42520000-7 - Urządzenia wentylacyjne

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-04-25 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2022-05-05 zawiadomienie-o-przedluzeniu-terminu-skladania-ofert.pdf
2022-05-09 tresc-pytan-z-wyjasnieniami-z-dnia-06_05_2022.pdf
2022-05-30 zawiadomienie-informacja-na-strone-o-uniewaznieniu-cz-7-postepowania.pdf
2022-05-30 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-postepowania-.pdf

Dostawa materiałów malarskich dla obiektów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach w 2022 roku

Data publikacji: 25.04.2022
CPV: - 44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy - 44832000-1 Rozpuszczalniki - 39224210-3 Pędzle malarskie

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-04-25 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2022-05-18 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

„Dostawa elektronarzędzi i pozostałych urządzeń z podziałem na części: Część 5. Dostawa przecinarki tasmowej, Część 6. Dostawa odkurzaczy przemysłowych

Data publikacji: 25.04.2022
CPV: 42630000 obrabiarki do obróbki metali 42999100-6 Odkurzacze inne niż używane w gospodarstwie domowym

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-04-25 ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-.....-.pdf
2022-05-30 informacja-o-wyborze.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia terenu Ujęcia Wody Dziećkowice”

Data publikacji: 22.04.2022
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia terenu Ujęcia Wody Dziećkowice”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 maja 2022 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 6 maja 2022 o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT ORAZ O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązania w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835), w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ( dalej Regulamin ) na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:  „Budowa oświetlenia terenu Ujęcia Wody Dziećkowice”  w oparciu o art. 38 ust. 5 Regulaminu dokonuje następującej zmian w treści Zaproszenia do składania ofert:


 1. Dotychczasową treść dokumentów pod nazwą „Zaproszenie do składania ofert” oraz „Załącznik nr 2” zastępuje się nowymi dokumentami o takiej samej nazwie.
 2. Wprowadza się następujące załączniki:
  • Załącznik 2A:     Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
  • Załącznik 2B:      Oświadczenie podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca
  Równocześnie w oparciu o art. 38 ust. 6 Regulaminu Zamawiający przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 maja 2022 roku do godz. 10:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 13 maja 2022 o godz. 11:00 w salce konferencyjnej.             

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-04-22 zalacznik-5_opis-przedmiotu-zamowienia-ppi-024-1104-2022.pdf
2022-04-22 zalacznik-6_projekt-umowy-ppi-024-1104-2022.pdf
2022-04-29 informacja-o-zmianie-zaproszenia-do-skladania-ofert-oraz-o-zmianie-terminu-skladania-ofert-ppi-024-1104-2022.pdf
2022-04-29 zalaczniki-1-do-4-edytowalne-ppi-024-1104-2022-zmienione.doc
2022-04-29 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-024-1104-2022-zmienione.pdf
2022-05-13 informacja_z_jawnego_otwarcia_ofert_ppi_024_1104_2022.pdf
2022-06-08 ogloszenie_o_uniewaznieniu_postepowania_ppi_024_1104_2022.pdf

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia terenu Przepompowni Urbanowice”

Data publikacji: 22.04.2022
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia terenu Przepompowni Urbanowice”

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 maja 2022 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT ORAZ O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązania w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835), w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ( dalej Regulamin ) na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia terenu Przepompowni Urbanowice”  w oparciu o art. 38 ust. 5 Regulaminu dokonuje następującej zmian w treści Zaproszenia do składania ofert:

1. Dotychczasową treść dokumentów pod nazwą „Zaproszenie do składania ofert” oraz „Załącznik nr 2” zastępuje się nowymi dokumentami o takiej samej nazwie.
2. Wprowadza się następujące załączniki:

 • Załącznik 2A:     Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
 • Załącznik 2B:      Oświadczenie podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca

Równocześnie w oparciu o art. 38 ust. 6 Regulaminu Zamawiający przedłuża termin składania ofert w następujący sposób: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 maja 2022 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-04-22 zalacznik-5_opis-przedmiotu-zamowienia-ppi-024-1103-2022.pdf
2022-04-22 zalacznik-6_projekt-umowy-ppi-024-1103-2022.pdf
2022-04-29 informacja-o-zmianie-zaproszenia-do-skladania-ofert-oraz-o-zmianie-terminu-skladania-ofert-ppi-024-1103-2022.pdf
2022-04-29 zalaczniki-1-do-4-edytowane-ppi-024-1103-2022-zmienione.doc
2022-04-29 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-024-1103-2022-zmienione.pdf
2022-06-08 ogloszenie_o_uniewaznieniu_postepowania_ppi_024_1103_2022.pdf

Czyszczenie odstojnika betonowego wód popłucznych nr 1 – SUW Maczki

Data publikacji: 22.04.2022
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Czyszczenie odstojnika betonowego wód popłucznych nr 1 – SUW Maczki

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 maja 2022 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązania w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835), w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ( dalej Regulamin ) na wykonanie zadania pn.: „Czyszczenie odstojnika betonowego wód popłucznych nr 1 – SUW Maczki” w oparciu o art. 38 ust. 5 Regulaminu dokonuje następującej zmian w treści Zaproszenia do składania ofert:
1. Dotychczasową treść dokumentów pod nazwą „Zaproszenie do składania ofert” oraz „Załącznik nr 2” zastępuje się nowymi dokumentami o takiej samej nazwie.
2. Wprowadza się następujące załączniki:

 • Załącznik 2A:     Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
 • Załącznik 2B:      Oświadczenie podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-04-22 przedmiar-robot-ppi-024-1102-2022.pdf
2022-04-22 zalacznik-5_dokumentacja-techniczna-ppi-024-1102-2022.pdf
2022-04-22 zalacznik-6_projekt-umowy-ppi-024-1102-2022.pdf
2022-04-29 informacja-o-zmianie-zaproszenia-do-skladania-ofert-ppi-024-1102-2022.pdf
2022-04-29 zalaczniki-1-do-4-edytowalne-ppi-024-1102-2022-zmienione.doc
2022-04-29 zaproszenie-do-skladania-ofert-ppi-024-1102-2022-zmienione.pdf
2022-05-30 220527_ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_ppi_024_1102_2022.pdf

Remont pokrycia dachu budynku filtrów - SUW Miedary

Data publikacji: 22.04.2022
CPV: 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachu; 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Remont pokrycia dachu budynku filtrów - SUW Miedary

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11 maja 2022 roku do godz. 09:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice. 

Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową. Decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w placówce Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu 11 maja 2022 o godz. 10:00 w salce konferencyjnej.

ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązania w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835), w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na wykonanie zadania pn.: „Remont pokrycia dachu budynku filtrów - SUW Miedary” ( postępowanie Nr PPI/024/1101/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku) w oparciu o art. 38 ust. 5 Regulaminu dokonuje następującej zmian w treści Zaproszenia do składania ofert:

1. Dotychczasową treść dokumentów pod nazwą „Zaproszenie do składania ofert” oraz „Załącznik nr 2” zastępuje się nowymi dokumentami o takiej samej nazwie.

2. Wprowadza się następujące załączniki:

 • Załącznik 2A:     Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
 • Załącznik 2B:      Oświadczenie podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca


Data publikacjiPlik do pobrania
2022-04-22 220422_ppi-024-1101-2022_opis-techniczny-.pdf
2022-04-22 220422_ppi-024-1101-2022_projekt-umowy.pdf
2022-04-22 220422_ppi-024-1101-2022_przedmiar.pdf
2022-04-28 220422_ppi-024-1101-2022_zalaczniki-1-do-4-edytowalne-zmiana.doc
2022-04-28 220422_ppi-024-1101-2022_zaproszenie-do-skladania-ofert-zmiana.pdf
2022-04-28 informacja-o-zmianie-tresci-zaproszenia-do-skladania-ofert.pdf
2022-05-11 220511_ppi_024_1101_2022_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2022-05-30 220527_ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_ppi_024_1101_2022.pdf

Sprzedaż złomu mieszanego z SUW Maczki FG/10/2022

Data publikacji: 21.04.2022
CPV: 14630000-6 Żuzel, popioły, odpady żelaza i złom

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-04-21 ogloszenie-o-sprzedazy-fg.10.2022.pdf
2022-05-10 informacja-o-wyborze.pdf

Dostawa odzieży ochronnej i roboczej z podziałem na 2 części: Część 1 dostawa odzieży ochronnej i roboczej Część 2 dostawa odzieży ocieplanej

Data publikacji: 15.04.2022
CPV: 18100000-0 Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki, 18200000-1 Odzież wierzchnia, 18300000-2 Części garderoby.

Postępowanie Nr FZP/322/16/2022 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1740 z poźn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu (dalej „Postępowanie”).

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej MarketPlanet eZamawiający (dalej „Platforma”), dostępnej bezpłatnie pod adresem:

https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link:

-        https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

-        https://oneplace.marketplanet.pl

chyba, że w SWZ wyraźnie zastrzeżono inaczej.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w Kancelarii Ogólnej – parter, nie później niż do dnia 6 maja 2022 r. do godziny 10:00:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 6 maja 2022 r. do godziny 10:00:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVI SWZ.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/57987/details