Archiwum

Dostawa fabrycznie nowego ogumienia z rocznika 2018-2019 tj. opon i dętek, wraz z usługą montażu, wyważenia kół oraz utylizacją zużytych opon i dętek

Data publikacji: 07.11.2019
CPV: 34350000-5 – Opony do pracy w lekkich i ciężkich warunkach 34351100-3 – Opony do pojazdów silnikowych 34352100-0 – Opony do pojazdów ciężarowych 34352300-2 – Opony do maszyn rolniczych 19511000-1 – Dętki, bieżniki i ochraniacze dętek 50116500-6 – Usługi w zakresie napraw opon w tym pasowania i wyważania

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-11-07 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-11-22 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-ogumienie.pdf

Dostawa fabrycznie nowych urządzeń grzewczych.

Data publikacji: 06.11.2019
CPV: 39715200-9 urządzenia grzewcze

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-11-06 ogloszenie-o-zamowieniu-urzadzenia-grzewcze.pdf
2019-11-28 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-urzadzenia-grzewcze.pdf

Dostawa fabrycznie nowego zestawu do korelacji wraz z oprogramowaniem

Data publikacji: 06.11.2019
CPV: 38431300-8 Wykrywacze awarii

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-11-06 ogloszenie-o-zamowieniu-zestaw-do-korelacji.pdf
2019-11-21 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-fz_151_76_2019-zestaw-do-korelacji.pdf

Dostawa rur pompowych nierdzewnych na potrzeby SUW Miedary

Data publikacji: 05.11.2019
CPV: 44163100-1 Rury

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-11-05 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-11-19 informacja_o-rozstrzygnieciu-postepowania.pdf

Dostawa i montaż fabrycznie nowych radiotelefonów wraz z antenami i okablowaniem na obiektach Spółki

Data publikacji: 25.10.2019
CPV: 32236000-6 Radiotelefony

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-10-25 ogloszenie-o-zmowieniu.pdf
2019-11-14 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-ofert.pdf

Remont zamknięć głównych upustu dennego Zapory czołowej zbiornika wodnego w Kozłowej Górze

Data publikacji: 18.10.2019
CPV: 45200000–9, 98363000–5, 50000000–5

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji według Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., na wykonanie zadania pn.:

„Remont zamknięć głównych upustu dennego Zapory czołowej zbiornika wodnego
w Kozłowej Górze”.

Nr postępowania FZP/322/38/2019

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-10-18 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_publiczne.pdf

Dostawa nowego węgla aktywnego pylistego w ilości 6 ton

Data publikacji: 18.10.2019
CPV: 24954100-7 Nowy węgiel aktywny

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-10-18 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-10-24 zawiadomienie-o-przedluzeniu-terminu-skladania-ofert.pdf
2019-11-14 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa fabrycznie nowego ogumienia z rocznika 2018-2019 tj. opon i dętek, wraz z usługą montażu, wyważenia kół oraz utylizacją zużytych opon i dętek

Data publikacji: 11.10.2019
CPV: 34350000-5 – Opony do pracy w lekkich i ciężkich warunkach 34351100-3 – Opony do pojazdów silnikowych 34352100-0 – Opony do pojazdów ciężarowych 34352300-2 – Opony do maszyn rolniczych 19511000-1 – Dętki, bieżniki i ochraniacze dętek 50116500-6 – Usługi w zakresie napraw opon w tym pasowania i wyważania

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-10-11 ogloszenie-o-zamowieniu-ogumienie.pdf

Dostawa fabrycznie nowych urządzeń grzewczych

Data publikacji: 10.10.2019
CPV: 39715200-9 urządzenia grzewcze

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-10-10 ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-urzadzen-grzewczych.pdf
2019-11-05 zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-fz_151_68_2019.pdf

Dostawa fabrycznie nowego zestawu do korelacji wraz z oprogramowaniem

Data publikacji: 10.10.2019
CPV: 38431300-8 Wykrywacze awarii

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-10-10 ogloszenie-o-zamowieniu-zestaw-do-korelacji.pdf
2019-11-05 zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-fz_151_67_2019.pdf