Dajemy ludziom wodę a woda to życie

Produkujemy i hurtowo dostarczamy wodę przeznaczoną do spożycia dla 3,5 miliona mieszkańców aglomeracji śląskiej.

Archiwum

Dostawa artykułów elektrycznych w 2017r. dla jednostek organizacyjnych Spółki

Data publikacji: 17.07.2017
CPV: 31211300-0 Bezpieczniki, 31224100-3 Wtyki i gniazda, 31224810-3 Przedłużacze, 31221200-3 Przekaźniki ogólnego przeznaczenia, 31224700-9 Puszki połączeniowe, 31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna , 31680000-6 Elektryczne artykuły i akcesoria, 31651000-4 Taśma elektryczna, 31221000-1 Przełączniki elektryczne, 31220000-4 Elementy składowe obwodów elektrycznych, 31211310-4 Wyłączniki, 44322000-3 Akcesoria do okablowania, 44512940-3 Zestawy narzędziowe, 31170000-2 Transformatory, 44111511-6 Izolatory elektryczne, 31711150-9 Kondensatory elektroniczne, 31320000-5 Kable energetyczne.

  Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14 zaprasza do złożenia oferty na:    Dostawa artykułów elektrycznych w 2017r. dla jednostek organizacyjnych Spółki z podziałem na dwie części: Część 1Dostawa artykułówelektrycznych różnych oraz kabli i przewodów Część 2. Dostawa artykułów oświetleniowych

Termin i miejsce składania ofert: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice do dnia: 31.07.2017r. godz.10.00

  

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-07-17 zal-nr-1-formularz-ofertowy-artykuly-elektryczne.pdf
2017-07-17 zal-nr-2-dla-czesci-1-artykuly-elektryczne_rozne-oraz-kable-i-przewody-wykaz-artykulow_formularz-cenowy.pdf
2017-07-17 zal-nr-2-dla-czesci-2-artykuly-elektryczne_oswietlenie-wykaz-artykulow_formularz-cenowy.pdf
2017-07-17 zal-nr-3-dla-czesci-1-opis-przedmiotu-zamowienia_art.-elektryczne_rozne.pdf
2017-07-17 zal-nr-3-dla-czesci-2-opis-przedmiotu-zamowienia_art.-elektryczne_oswietlenie.pdf
2017-07-17 zal-nr-4-oswiadczenie-1.pdf
2017-07-17 zal-nr-5-oswiadczenie-2.pdf
2017-07-17 zal-nr-6-projekt-umowy-do-cz.-1-dostawa-art.el.roznych.pdf
2017-07-17 zal-nr-7-projekt-umowy-do-cz.-2-dostawa-art.-oswietleniowych.pdf
2017-07-17 zal-nr-8-protokol-zd.odb.wzor.pdf
2017-07-17 zal-nr-9-protokol-zd.odb.wzor.pdf
2017-07-17 zaproszenie-zapoozg1817-dostawa-art.elektrycznych.pdf
2017-07-27 pytania-i-odpowiedz-elektryczne.pdf
2017-07-27 aktualny-zal-nr-2-dla-czesci-1-artykuly-elektryczne_rozne-oraz-kable-i-przewody-wykaz-artykulow_formularz-cenowy-27.07.2017.pdf
2017-07-27 aktualny-zal-nr-2-dla-czesci-2-artykuly-elektryczne_oswietlenie-wykaz-artykulow_formularz-cenowy-27.07.2017.pdf
2017-07-31 informacja-z-otwarcia-artykuly-elektryczne.pdf
2017-08-21 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-artykuly-elektryczne17.pdf

Pozyskanie oraz sprzedaż w imieniu i na rzecz Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) wraz z przeprowadzeniem analizy energetycznej, dla wykonanych modernizacji układów pompowych wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1)

Data publikacji: 11.07.2017
CPV: 71314300-5 – usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14 zaprasza do złożenia oferty na:„Pozyskanie oraz sprzedaż w imieniu i na rzecz Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) wraz z przeprowadzeniem analizy energetycznej, dla wykonanych modernizacji układów pompowych wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1)” Termin i miejsce składania ofert: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna Ul. Wojewódzka 19, 40-026  Katowice do dnia: 21.07.2017r. godz.12.00 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-07-11 zalacznik-nr-1_opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2017-07-11 zalacznik-nr-2_formularz-cenowy.pdf
2017-07-11 zalacznik-nr-3_wzor-umowy.pdf
2017-07-11 zalacznik-nr-4_oswiadczenie-o-wykluczeniu.pdf
2017-07-11 zalacznik-nr-5_oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.pdf
2017-07-11 zalacznik-nr-6_wykaz-uslug.pdf
2017-07-11 zalaczniki-w-wersji-edytowalnej.docx
2017-07-11 zaproszenie-do-zlozenia-oferty-11.07.2017.pdf
2017-07-21 informacja-z-jawnego-otwarcia-21-07-2017.pdf
2017-07-27 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-27.07.2017.pdf

Ogłoszenie o sprzedaży środków transportu

Data publikacji: 06.07.2017
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Wojewódzka 19 ogłasza pisemny przetarg na zbycie środków transportowych. Oferty należy składać na piśmie w nieprzejrzystych opakowaniach zabezpieczonych przed otwarciem oznaczonych numerem pozycji ogłoszenia do dnia 24 lipca 2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie spółki tj. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19 w pokoju nr 52B (nowy budynek). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 24 lipca 2017 r. o godz. 10:30   w siedzibie Spółki pokój 58 IV piętro.

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-07-06 ogloszenie-o-sprzedazy-srodkow-transportu.pdf
2017-07-06 regulamin-sprzedazy-srodkow-transportowych.pdf
2017-07-06 wykaz-srodkow-transportowych-przeznaczonych-do-sprzedazy.pdf
2017-07-06 zalacznik-nr-1-do-ogloszenia_formularz-ofertowy.pdf
2017-07-06 zalacznik-nr-2-do-ogloszenia_oswiadczenie.pdf
2017-08-07 informacja-o-wyniku-przetargu.pdf

Usługa telekomunikacyjna mobilnego internetu GSM z prywatnym APN na potrzeby przekazywania danych z systemów CCTV i alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

Data publikacji: 05.07.2017
CPV: 72400000-4 – Usługi internetowe

 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14 zaprasza do złożenia oferty na:Usługa telekomunikacyjna mobilnego internetu GSM z prywatnym APN na potrzeby przekazywania danych z systemów CCTV i alarmowych SSWiN zainstalowanych w obiektach Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.Data publikacjiPlik do pobrania
2017-07-05 zal1-formularz-ofertowy-17_apn.pdf
2017-07-05 zal2-formularz-cenowy-17_apn.pdf
2017-07-05 zal3-oswiadczenie-1_sze-17-_apn.pdf
2017-07-05 zal4-oswiadczenie-2_gie-17_apn.pdf
2017-07-05 zal5-wzor-umowy-gsm_apn.pdf
2017-07-05 zal6_opis-przedmiotu-zamowienia-apn.pdf
2017-07-05 zaproszenie-zapo-om-2017-gsm_apn.pdf
2017-07-12 odpowiedz-na-pytania.pdf
2017-07-12 zal2-formularz-cenowy-17_apn_poprawiony.pdf
2017-07-12 zal5-wzor-umowy-gsm_apn-ujednolicony-po-uwzglednieniu-zapytan.pdf
2017-07-14 informacja-z-jawnego-otwarcia-apn_2017.pdf
2017-07-21 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-apn-17.pdf

Dostawa fabrycznie nowych węży gaśniczych tłocznych, hydrantowych tłocznych wraz z przełącznikami dla jednostek organizacyjnych Spółki

Data publikacji: 22.06.2017
CPV: 44482100-3 –węże gaśnicze

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14 zaprasza do złożenia oferty na:  „Dostawę fabrycznie nowych węży gaśniczych tłocznych, hydrantowych tłocznych wraz z przełącznikami dla jednostek organizacyjnych Spółki” Termin i miejsce składania ofert: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna Ul. Wojewódzka 19, 40-026  Katowice do dnia: 29.06.2017r. godz.10.00 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-06-22 zal.-2-formularz-cenowy-opis-przedmiotu-zamowienia-17-weze.pdf
2017-06-22 zal.-nr-1-formularz-ofertowy-weze-1.pdf
2017-06-22 zal.-nr-4-oswiadczenie-2weze.pdf
2017-06-22 zal.-nr-5-projekt-umowy_dostawa-wezy-pozarniczych-17.pdf
2017-06-22 zal.-nr3-oswiadczenie-3weze.pdf
2017-06-22 zaproszenie-zapoozg-12-17_dostawa-wezy-poz.pdf

Dostawa15 sztuk fabrycznie nowych, przeznaczonych do zabudowy w instalacji wody pitnej ZUW Goczałkowice, przepustnic mimośrodowych międzykołnierzowych DN 400 PN 10 o długości zabudowy 125 mm sprzężonych z samohamownymi napędami elektrycznymi.

Data publikacji: 16.06.2017
CPV: 42512510-6 –przepustnice do wody

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14 zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę 15 sztuk fabrycznie nowych, przeznaczonych do zabudowy w instalacji wody pitnej ZUW Goczałkowice, przepustnic mimośrodowych międzykołnierzowych DN400 PN10 o długości zabudowy 125mm sprzężonych z samohamownymi napędami elektrycznymi” Termin i miejsce składania ofert: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna Ul. Wojewódzka 19,40-026  Katowice do dnia: 30.06.2017r. godz.10.00 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-06-16 zal.-3-oswiadczenie-o-wykluczeniu-przepustnice.pdf
2017-06-16 zal.1-formularz-ofertowy-przepustnice-2.pdf
2017-06-16 zal.2_formularz-cenowy-przepustnice-1.pdf
2017-06-16 zal.4-oswiadczenie-o-spelnieniu-przepustnice.pdf
2017-06-16 zal.5-wzor-umowy_-15szt.-przepustnic.pdf
2017-06-16 zapo140617-zaproszenie-przepustnice.pdf
2017-06-30 informacja-z-jawnego-otwarcia-przepustnice.pdf
2017-07-21 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-przepustnice-uniewaznienie.pdf

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych dla oddziałów Zamawiającego

Data publikacji: 09.06.2017
CPV: 16311100-8 – kosiarki do trawników; 16160000-4 – różny sprzęt ogrodniczy

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14 zaprasza do złożenia oferty na:  „Dostawę fabrycznie nowego sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych dla oddziałów Zamawiającego” Termin i miejsce składania ofert: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna Ul. Wojewódzka 19, 40-026  Katowice do dnia: 23.06.2017r. godz.12.00 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-06-09 zal.1-zestawienie-sprzetu-kosiarki_17.pdf
2017-06-09 zal.2-adresy-dostaw-kosiarki-.pdf
2017-06-09 zal.3-formularz-ofertowy-kosiarki.pdf
2017-06-09 zal.4-formularz-cenowy-kosiarki.pdf
2017-06-09 zal.56-oswiadczenia_kosiarki.pdf
2017-06-09 zal.7-kosiarki_wz-r-umowy_17.pdf
2017-06-09 zal.7-kosiarki_wzor-umowy_17.pdf
2017-06-12 zapo-kosiarki_2017.pdf
2017-06-23 informacja-z-otwarcia_kosiarki.pdf
2017-07-21 informacja-o-wyborze-wyk.kosiarki.pdf

Dostawy paliw stałych z podziałem na 2 części: Cześć I Dostawa węgla miał MII A 23-24/18/0,8 typ 32 w ilości 2 350 ton Część II Dostawa węgla orzech II 24/10/0,8 typ 32,1 w ilości 99 ton i węgla groszek II 24/10/0,8 typ 32,1 w ilości 50 ton.

Data publikacji: 08.06.2017
CPV: 09111210-5 węgiel kamienny

Dostawy paliw stałych z podziałem  na 2 części:

Cześć I       Dostawa węgla miał  MII A  23-24/18/0,8 typ 32 w ilości 2 350 ton

Część II     Dostawa węgla orzech II 24/10/0,8 typ 32,1 w ilości 99 ton i węgla groszek II 24/10/0,8 typ 32,1 w ilości 50 ton.


Nr postępowania ZZ/322/32/2017 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego treść udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego  (Dz. U. z 2017 poz. 459). Wykonawca powinien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 22.06.2017r. do godziny 10.00.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-06-08 ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-paliw-stalych.pdf
2017-06-08 siwz-paliwa-stale.pdf
2017-06-08 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-06-08 zalaczniki-wersja-edytowalna.docx
2017-06-22 informacja-z-otwarcia-ofert-zz_322_32_2017.pdf
2017-07-17 ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-dostawa-paliw-stalych.pdf

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa ciągu technologicznego uzdatniania wody Stacji Uzdatniania Wody Czaniec

Data publikacji: 01.06.2017
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa ciągu technologicznego uzdatniania wody Stacji Uzdatniania Wody Czaniec. Nr postępowania ZZ/322/28/2017 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego treść udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego  (Dz. U. z 2017 poz. 459 j.t.). Wykonawca powinien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 26 czerwca 2017 r. do godziny 10:00. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 26 czerwca 2017 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego. 

 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-06-01 koncepcja-projektowa.zip
2017-06-01 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2017-06-01 siwz.pdf
2017-06-01 strona-tytulowa.pdf
2017-06-01 zalaczniki-edytowalne.doc
2017-06-08 zmiana-ogloszenia.pdf
2017-06-08 tresc-pytan-z-wyjasnieniami-oraz-zmiana-tresci-siwz.pdf
2017-06-12 tresc-pytania-z-wyjasnienie-siwz.pdf
2017-06-16 zmiana-ogloszenia2.pdf
2017-06-16 przedluzenie-terminu-skladania-ofert.pdf
2017-06-21 wyjasnienia-siwz_strona.pdf
2017-06-26 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2017-06-27 sprostowanie-informacji-z-otwarcia-ofert_27.06.2017.pdf
2017-07-28 ogloszenie-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf

Dostawa materiałów eksploatacyjnych i szkła laboratoryjnego z podziałem na 10 Części...

Data publikacji: 01.06.2017
CPV: 15994200-4 bibuła filtracyjna, 38437000-7 akcesoria laboratoryjne, 35125100-7 czujniki, 18443500-1 osłona oczu,18424000-1 rękawice, 19500000-1 guma i tworzywa sztuczne,31515000-9 lampy, 42122500-5 pompy laboratoryjne i akcesoria, 38412000-6 termometry, 24327400-6 produkty żywiczne, 38437100-8 pipety, 19520000-7 produkty z tworzyw sztucznych, 44618310-1 korki, 33793000-5 laboratoryjne wyroby szklane

Dostawa  materiałów eksploatacyjnych i szkła laboratoryjnego z podziałem na 10 Części: Część 1 Dostawa materiałów eksploatacyjnych ogólnego użytku Część 2 Dostawa mikropipet, dozowników i osprzętu Część 3 Dostawa materiałów z tworzyw sztucznych ogólnego użytku Część 4 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do badań mikrobiologicznych Część 5 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do chromatografii gazowej Część 6 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do chromatografii jonowej Część 7 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do spektrometru AMA 254 Część 8 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do spektrometru ICP) THERMO i CAP 7000 SERIES Część 9 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do badań techniką HPLC Część 10 Dostawa szkła laboratoryjnego Nr postępowania ZZ/322/30/2017

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  Regulaminem udzielania zamówień, którego treść udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 poz. 380 j.t.). Wykonawca powinien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 22.06.2017 r. do godziny 10.00.  Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 22.06.2017 r. o godzinie 11.00 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

   

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-06-01 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2017-06-01 siwz-materialy_eksploatacyjne-i-szklo-10-czesci-.pdf
2017-06-01 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-06-01 zalaczniki-w_wersji-edytowalnej.doc
2017-06-07 wyjasnienia-oraz-zmiana-tresci-siwz.pdf
2017-06-13 wyjasnienia-oraz-zmiana-tresci-siwz-ii.pdf
2017-06-13 wyjasnienia-oraz-zmiana-tresci-siwz-iii.pdf
2017-06-16 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami-oraz-zmiana-tresci-siwz.pdf
2017-06-16 ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2017-06-22 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2017-08-10 ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zz_322_30_2017.pdf