Archiwum

Dostawa sprzętu komputerowego część 3 Rozbudowa macierzy dyskowej

Data publikacji: 14.02.2018
CPV: 30233141-1 macierz niezależnych dysków (RAID)

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-02-14 ogloszenie-o-zamowieniu-rozbudowa-macierzy.pdf
2018-03-09 zawiadomienie-o-wyniku-postepowania-cz.3.pdf

Dostawa sprzętu komputerowego część 2 Komputery przenośne

Data publikacji: 09.02.2018
CPV: 30213100-6 Komputery przenośne

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-02-09 ogloszenie-o-zamowieniu-komputery-przenosne.pdf
2018-03-07 zawiadomienie-o-wyniku-postepowania-cz.2.pdf

Dostawa sprzętu komputerowego część 1 Komputery stacjonarne z monitorami

Data publikacji: 08.02.2018
CPV: 30214000-2 stacje robocze, 30231300-0 monitory ekranowe

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-02-08 ogloszenie-o-zamowieniu-komputery.pdf
2018-03-07 zawiadomienie-o-wyniku-postepowania-cz.1.pdf

Dostawa narybku letniego z podziałem na 3 części: Część I Dostawa narybku letniego sandacza Część II Dostawa narybku węgorza podchowanego Część III Dostawa narybku letniego szczupaka

Data publikacji: 02.02.2018
CPV: 03311000-2 Ryby

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 12.02.2018 r. do godz. 9:00. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 12.02.2018 r. o godz. 9:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.  

 

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-02-02 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-02-02 siwz.pdf
2018-02-02 strona-tytulowa-siwz.pdf
2018-02-02 zalaczniki-do-siwz-w-wersji-edytowalnej.doc
2018-02-12 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf
2018-02-23 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-w-zakresie-czesci-i-i-czesci-iii.pdf
2018-03-09 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-w-zakresie-czesci-ii.pdf

Wycena nieruchomości w Pyskowicach, przy ul. Mickiewicza 120

Data publikacji: 01.02.2018
CPV: 70000000-1

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-02-01 formularz-ofertowy.pdf
2018-02-01 opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2018-02-01 oswiadczenie-o-niewykluczeniu.pdf
2018-02-01 oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.pdf
2018-02-01 umowa-na-wycene.pdf
2018-02-01 wykaz-osob.pdf
2018-02-01 wykaz-uslug.pdf
2018-02-01 zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf
2018-02-09 informacja-z-jawnego-otwarcia-ofert.pdf
2018-03-06 ogloszenie-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.pdf

Dostawa fabrycznie nowych zaparzaczy / ekspresów do kawy JURA F9 Piano Black

Data publikacji: 18.01.2018
CPV: 39711310-5 Elektryczne zaparzacze do kawy

Zapraszamy do udziału w aukcji elektronicznej: Warunki oraz przedmiot aukcji znajdziesz tutaj: Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

 


Data publikacjiPlik do pobrania
2018-01-18 _ogloszenie-_dostawa_fabrycznie-nowych-zaparzaczy-do-kawy-ekspres-w-jura.pdf
2018-01-18 odpowiedz-na-pytanie-ekspresy-jura.pdf
2018-02-05 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-ekspresy-jura-2.pdf

Dostawy chloru ciekłego.

Data publikacji: 16.01.2018
CPV: 24311900-6 Chlor

Dostawy chloru ciekłego.

Nr postępowania OZ/322/1/2018

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U 2017 poz.1579 t.j. – zwaną dalej „Ustawą”). W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy.      

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-01-16 espd-request.xml
2018-01-16 opublikowane-ogloszenie-o-zamowieniu_zamowienia-sektorowe-nr-2018-ojs010-019238-pl.pdf
2018-01-16 siwz.pdf
2018-01-16 strona-tytulowa-siwz.pdf
2018-01-16 zalacznik-nr-1-2-do-siwz.docx
2018-02-22 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2018-03-09 zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania.pdf
2018-03-13 opublikowane-ogloszenie_wyniki-postepowania-nr-2018-ojs050-111542-pl.pdf

Dostawa gazów laboratoryjnych

Data publikacji: 16.01.2018
CPV: 24211900-4 tlen,24321115-9 acetylen,24111100-6 argon,24111700-2 azot,24111300-8 hel,24111220-4 podtlenek azotu

Zapraszamy do udziału w aukcji elektronicznej: Warunki oraz przedmiot aukcji znajdziesz tutaj: Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego   

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-01-16 ogloszenie-gazy-laboratoryjne.pdf
2018-02-05 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-gazy-lab.pdf

Dostawa gotowych podłoży do oznaczeń mikrobiologicznych

Data publikacji: 15.01.2018
CPV: CPV:33696500-0 odczynniki laboratoryjne

Zapraszamy do udziału w aukcji elektronicznej: Warunki oraz przedmiot aukcji znajdziesz tutaj: Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego 

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-01-15 _ogloszenie_podloza.pdf
2018-01-18 odpowiedz-na-pytania.pdf
2018-01-19 odpowiedz-na-pytania-nr2.pdf
2018-02-05 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-podloza.pdf

Dostawa gazów technicznych

Data publikacji: 15.01.2018
CPV: 24211900-4 tlen,24321115-9 acetylen,24111100-6 argon,24111700-2 azot,24111300-8 hel,24111220-4 podtlenek azotu

Zapraszamy do udziału w aukcji elektronicznej: Warunki oraz przedmiot aukcji znajdziesz tutaj: Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego 

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-01-15 ogloszenie-gazy-techniczne.pdf
2018-02-06 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-gazy_.pdf