Archiwum

Reklama i promocja Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA podczas Silesia Marathonu

Data publikacji: 25.09.2020
CPV: 79341200-8 Usługi zarządzania reklamą 79342200-5 Usługi w zakresie promocji

Postępowanie Nr FZP/322/57/2020 na zadanie pn.: Reklama i promocja Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA podczas Silesia Marathonu zostało wszczęte w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-09-25 ogloszenie-o-zamiarze-zawarcia-umowy.pdf
2020-10-01 informacj-o-udzieleniu-zam-wienia-wykonawcy.pdf
2020-10-01 informacja-o-udzieleniu-zamowienia-wykonawcy.pdf
2020-10-07 ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

Reklama i promocja Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA podczas LOTTO Memoriału Kamili Skolimowskiej

Data publikacji: 28.08.2020
CPV: 79341200-8 Usługi zarządzania reklamą 79342200-5 Usługi w zakresie promocji

Postępowanie nr FZP/322/50/2020 na zadanie pn.: Reklama  i promocja Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA podczas LOTTO Memoriału Kamili Skolimowskiej zostało wszczęte w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a), zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-08-28 ogloszenie-nr-550162859-n-2020-o-zamiarze-zawarcia-umowy.pdf
2020-09-04 informacja-o-udzieleniu-zamowienia-wykonawcy.pdf
2020-09-08 ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

Przebudowa instalacji elektrycznej w podziemiach przepompowni Staszic hala (A,B,C) – SUW Miedary

Data publikacji: 28.08.2020
CPV: 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Postępowanie Nr FZP/322/49/2020 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2019.1145 z późn.zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia 14 września 2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej na Formularzu ofertowym zgodnym z wzorem Zamawiającego (Załącznik nr 1A do SIWZ), opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 14 września 2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX p.10 SIWZ.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA UDOSTĘPNIONA POD LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/16989/details 

Zakup elementów złącznych (śrub, podkładek, nakrętek) - śruby czarne, pełny gwint; nakrętki i podkładki czarne; klasa wytrzymałości min. 6.8

Data publikacji: 27.08.2020
CPV: śruby 44531400-5, podkładki 44532200-0, nakrętki 44531600-7

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-08-27 ogloszenie-o-zamowieniu-materialy-zlaczne-ii.pdf
2020-09-11 informacja-o-rozstrzygnieciu-postepowania.pdf

Dostawa fabrycznie nowych urządzeń sieciowych z akcesoriami wraz z 36 miesięcznym serwisem (część 1) oraz oprogramowania do zarządzania siecią CISCO PRIME INFRASTRUCTURE (część 2)

Data publikacji: 27.08.2020
CPV: 48210000-3 - Oprogramowanie, 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-08-27 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2020-09-07 zawiadomienie-o-przedluzeniu-terminu-skladania-ofert.pdf
2020-09-22 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa urządzeń kontrolno-pomiarowych z podziałem na 8 Części

Data publikacji: 18.08.2020
CPV: 38424000-3: Urządzenia pomiarowe i sterujące, 38423000-6: Urządzenia do pomiaru ciśnienia, 44512000-2: Narzędzia ręczne, 38434560-9: Analizatory chemiczne, 42123000-7: Sprężarki gazu, 30231300-0: Monitory ekranowe.

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-08-18 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2020-09-15 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
2020-09-25 zawiadomienie-o-uniewaznieniu-postepowania-czesc.-8.pdf
2020-09-25 informacja-o-rozstrzygnieciu-postepowania-czesc-4.pdf

Reklama i promocja Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociagów SA podczas 66. Orlen Memoriału Janusza Kusocińskiego

Data publikacji: 17.08.2020
CPV: 79341200-8 Usługi zarządzania reklamą, 79342200-5 Usługi w zakresie promocji

Postępowanie Nr FZP/322/46/2020 na zadanie pn.:Reklama i promocja Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA podczas 66. Orlen Memoriału Janusza Kusocińskiego, zostało wszczęte w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-08-17 ogloszenie-o-zamiarze-zawarcia-umowy.pdf
2020-08-24 informacja-o-udzieleniu-zamowienia-wykonawcy.pdf
2020-08-28 ogloszenie-nr-510160132-n-2020-o-udzieleniu-zamowienia_uslugi.pdf
2020-09-08 zmiana-ogloszenia-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

Dostawa fabrycznie nowego mikrociągnika komunalnego

Data publikacji: 14.08.2020
CPV: 16700000-2 – Ciągniki

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-08-14 ogloszenie-o-zamowieniu-.pdf
2020-09-14 informacja-o-rozstrzygnieciu-postepowania.pdf

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do chromatografii jonowej

Data publikacji: 14.08.2020
CPV: 38437000-7 akcesoria laboratoryjne, 19500000-1 guma i tworzywa sztuczne, 42122500-5 pompy laboratoryjne i akcesoria.

Warunki oraz przedmiot postępowania

Data publikacjiPlik do pobrania
2020-08-14 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2020-09-02 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa wyposażenia laboratoryjnego do laboratoriów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. – Część I– Dostawa zgrzewarki do tacek do systemu Colilert 18; Część II Dostawa analizatora rtęci

Data publikacji: 13.08.2020
CPV: Część I– Dostawa zgrzewarki do tacek do systemu Colilert 18; 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza 38434500-1 - Analizatory biochemiczne Część II Dostawa analizatora rtęci. 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza 38433000-9 - Spektrometry


Postępowanie Nr FZP/322/45/2020 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu. 

 

Zmiana terminu składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojewódzkiej 19 40-024 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B, piętro III nie później niż do dnia 28.08.2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 28.08.2020 r. do godziny 10:00., zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojewódzkiej 19 40-024 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B, piętro III nie później niż do dnia 25.08.2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 25.08.2020 r. do godziny 10:00., zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA UDOSTĘPNIONA POD LINKIEM:

https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/16634/details