Dajemy ludziom wodę a woda to życie

Produkujemy i hurtowo dostarczamy wodę przeznaczoną do spożycia dla 3,5 miliona mieszkańców aglomeracji śląskiej.

Archiwum

Konserwacja dźwigów osobowych, towarowego oraz towarowo-osobowych znajdujących się na oddziałach Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

Data publikacji: 23.10.2017
CPV: 50750000-7

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14 zaprasza do złożenia oferty na: „Konserwację dźwigów osobowych, towarowego oraz towarowo-osobowych znajdujących się na oddziałach Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.” Termin i miejsce składania ofert: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice do dnia: 06.11.2017r. godz: 12.00.

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-10-23 tresc-ogloszenia.pdf
2017-10-23 zalacznik-nr-1_opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
2017-10-23 zalacznik-nr-2_formularz-cenowy.docx
2017-10-23 zalacznik-nr-2_formularz-cenowy.pdf
2017-10-23 zalacznik-nr-3_wzor-umowy.pdf
2017-10-23 zalacznik-nr-4_oswiadczenie-o-wykluczeniu.pdf
2017-10-23 zalacznik-nr-5_oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow.pdf
2017-10-23 zalacznik-nr-6_wykaz-uslug.docx
2017-10-23 zalacznik-nr-6_wykaz-uslug.pdf
2017-11-02 tresc-pytan-z-wyjasnieniami.pdf
2017-11-06 informacja-z-jawnego-otwarcia-06-11-2017.pdf
2017-11-21 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-21-11-2017.pdf

Dostawa urządzeń do zabezpieczeń technicznych obiektów Spółki

Data publikacji: 09.10.2017
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000247533 posiadającym NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 425 875 100,00 zł, wpłacono w całości: tel +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14 zaprasza do złożenia oferty na: 

Dostawa urządzeń do zabezpieczeń technicznych obiektów Zamawiającego

nr postęowania ZAPO/OZG/39/2017

 

Termin i miejsce składania ofert: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice do dnia: 17.10.2017r. godz.9.00 

 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-10-09 zaproszenie.pdf
2017-10-09 zal_1-formularz-ofertowy-cctv-sswin.pdf
2017-10-09 zal-2-formularz-cenowy-opis-produktow-cctv-sswin.pdf
2017-10-09 zal-3-oswiadczenie-1.pdf
2017-10-09 zal-4-oswiadczenie-2.pdf
2017-10-09 zal-5-wzor-umowy.pdf
2017-10-09 zal-6-specyfikacja.pdf
2017-10-09 zal-7-wykaz-dostaw.pdf
2017-10-12 odpowiedz-na-pytania-1.pdf
2017-10-13 odpowiedz-na-pytania-2.pdf
2017-10-13 zal_1-formularz-ofertowy-cctv-sswin-aktualny.pdf
2017-10-13 zmiana-tresci-zaproszenia.pdf
2017-10-13 odpowiedz-na-pytania-3.pdf
2017-10-17 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2017-11-07 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Zakup fabrycznie nowych przyrządów tj. STETOFONU i GEOFONU

Data publikacji: 05.10.2017
CPV: 38200000-7 Przyrządy geologiczne i geofizyczne

Zapraszamy do udziału w aukcji elektronicznej: Warunki oraz przedmiot aukcji znajdziesz tutaj: Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-10-05 _ogloszenie-stetofon-i-geofon.pdf
2017-10-05 form.cenowy_opis-przedmiotu-stetofon-i-geofon.pdf
2017-11-07 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-stetofon-i-geofon.pdf

Zakup fabrycznie nowych elektronarzędzi, spawarek i elektrycznych urządzeń różnych

Data publikacji: 04.10.2017
CPV: 42652000-1 Ręczne narzędzia elektromechaniczne, 39713431-3 Odkurzacze, 42662000-4 Sprzęt spawalniczy

Zapraszamy do udziału w aukcji elektronicznej: Warunki oraz przedmiot aukcji znajdziesz tutaj: Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-10-04 _ogloszenie-elektronarzedzia-spawarki-i-odkurzacze.pdf
2017-10-04 zal.form.-cenowy_opis-przedmiotu-elektronarzedzia-spawarki-i-elektryczne-urzadzenia-rozne.pdf
2017-10-12 zal.aktualizacja-12.10.17-form.-cenowy_opis-przedmiotu-elektronarzedzia-spawarki-i-elektryczne-urzadzenia-rozne.pdf
2017-10-13 _ogloszenie-aktualizacja-elektronarzedzia-spawarki-i-odkurzacze.pdf
2017-10-13 _ogloszenie-12.10.17-aktualizacja-elektronarzedzia-spawarki-i-odkurzacze.pdf
2017-10-17 zal.aktualizacja-2-17.10.17-form.-cenowy_opis-przedmiotu-elektronarzedzia-spawarki-i-elektryczne-urzadzenia-rozne.pdf
2017-11-22 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-eleketronarzedzia.pdf

Zakup wraz z nasadzeniem 50 szt. grabów pospolitych i 750 szt. tawuł japońskich.

Data publikacji: 02.10.2017
CPV: Żywe rośliny, bulwy korzenie: 03121100-6, Drzewa 77216000-8, Sadzenie drzew 77216000-8

Zapraszamy do udziału w aukcji elektronicznej: Warunki oraz przedmiot aukcji znajdziesz tutaj: Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-10-02 _ogloszenie_drzewa.pdf
2017-10-02 opis-przedmiotu-zamowienia_formularz-cenowy-drzewa.pdf
2017-10-26 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-drzewa.pdf

Dostawa druków akcydensowych

Data publikacji: 02.10.2017
CPV: 22820000-41 formularze, 22900000-9 różne druki

Zapraszamy do udziału w aukcji elektronicznej: Warunki oraz przedmiot aukcji znajdą Państwo poniżej  

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-10-02 ogloszenie-o-zamowieniu-druki-akcydensowe.pdf
2017-10-02 opis-przedmiotu-zamowienia-formularz-cenowy-druki-akcydensowe.pdf
2017-10-26 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-druki-akcydens.pdf

Zakup fabrycznie nowego detektora gazów i 2szt. ubrań ochronnych gazoszczelnych

Data publikacji: 28.09.2017
CPV: 38431000-5 Aparatura do wykrywania

Zapraszamy do udziału w aukcji elektronicznej: Warunki oraz przedmiot aukcji znajdą Państwo poniżej: Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego     

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-09-28 _ogloszenie-detektor-i-ubrania.pdf
2017-09-28 zal.1-form.cenowy_opis-przedmiotu-detektor-gazow.pdf
2017-09-28 zal.2-form.cenowy_opis-przedmiotu-ubranie-gazoszczelne.pdf
2017-10-05 zal.1-form.cenowy_opis-przedmiotu-detektor-gaz-w-aktualizacja-05.10.17.pdf
2017-10-05 zal.1-form.cenowy_opis-przedmiotu-detektor-gazow-aktualizacja-05.10.17.pdf
2017-11-21 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-detektor-gaz-w-i-ubranie.pdf
2017-11-21 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-detektor-gazow-i-ubranie.pdf

Dostawa papieru

Data publikacji: 27.09.2017
CPV: 30197630-1 papier do drukowania, 30197644-2 papier kserograficzny, 30199330-2 papier ciągły do drukarek

Zapraszamy do udziału w aukcji elektronicznej:   Warunki oraz przedmiot aukcji znajdą Państwo poniżej: Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-09-27 ogloszenie-o-zamowieniu-papier.pdf
2017-09-27 opis-przedmiotu-zam-wienia-formularz-cenowy-papier.pdf
2017-09-27 opis-przedmiotu-zamowienia-formularz-cenowy-papier.pdf
2017-10-25 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-papier.doc

Dostawa materiałów biurowych różnych

Data publikacji: 27.09.2017
CPV: 22810000-1 rejestry papierowe lub tekturowe, 22850000-3 skoroszyty i po dobne wyroby, 30190000-7 różny sprzęt i artykuły biurowe, 30234000-8 nośniki do przechowywania, 30192300-4 taśmy barwiące

Zapraszamy do udziału w aukcji elektronicznej: Warunki oraz przedmiot aukcji znajdą Państwo poniżej:

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-09-27 ogloszenie-o-zamowieniu-biurowe.pdf
2017-09-27 opis-przedmiotu-zamowienia-formularz-cenowy-mat.biurowe-rozne.pdf
2017-10-06 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-materialy-biurowe-rozne.pdf

Dostawa myjek ciśnieniowych

Data publikacji: 26.09.2017
CPV: 42924730-5 Aparatura do czyszczenia przy pomocy wody pod ciśnieniem

Zapraszamy do udziału w aukcji elektronicznej: Warunki oraz przedmiot aukcji znajdą Państwo poniżej: Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego   

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-09-26 _ogloszenie-myjki.pdf
2017-09-26 zal.-form.cenowy_opis-przedmiotu-myjki.pdf
2017-11-24 ogloszenie-o-wyniku-postepowania-myjki-cisnieniowe.pdf