Aukcje elektroniczne

UWAGA!

Zainteresowani złożeniem oferty są proszeni o przesłanie pocztą elektroniczną, na adres wskazany w ogłoszeniu, następujących danych: nazwa handlowa firmy, adres firmy, NIP firmy, imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon oraz adres e-mail, na który zostanie przesłane zaproszenie.

Dostawa armatury wodociągowej ze stali nierdzewnej

Data publikacji: 13.12.2018
CPV: 44163000-0 Rury i osprzęt

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego


Data publikacjiPlik do pobrania
2018-12-13 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej (reduktor ciśnienia)

Data publikacji: 13.12.2018
CPV: 42131141-6 Zawory obniżające cisnienie

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego


Data publikacjiPlik do pobrania
2018-12-13 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

Dostawa armatury wodociągowej z żeliwa

Data publikacji: 12.12.2018
CPV: 44163000-0 Rury i Osprzęt

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego


Data publikacjiPlik do pobrania
2018-12-12 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

Dostawa armatury wodociągowej z żeliwa (opaska trójdzielna DN600)

Data publikacji: 12.12.2018
CPV: 44163000-0 Rury i osprzęt

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-12-12 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

Dostawa rur i kształtek oraz pozostałej armatury wodociągowej z PE

Data publikacji: 12.12.2018
CPV: 44163000-0 Rury i osprzęt

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-12-12 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

Świadczenie usług mobilnego dostępu do sieci Internet w terminie od dnia 9 stycznia 2019r. przez kolejne 36 m cy oraz usługi telekomunikacyjnej mobilnego dostępu do sieci Internet z prywatnym APN w terminie od dnia 3 sierpnia 2019r. przez kolejne 29 m-cy

Data publikacji: 03.12.2018
CPV: 72400000-4 Usługi internetowe

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-12-03 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-12-17 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-og1152018-id643.pdf

Dostawa 6 szt. fabrycznie nowych urządzeń do pomiaru poziomu

Data publikacji: 19.11.2018
CPV: 38422000-9 – Urządzenia do pomiaru poziomu

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-11-19 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-12-06 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa urządzeń do pomiarów fizykochemicznych i przepływomierzy elektromagnetycznych. 2. Dostawa 4 szt. fabrycznie nowych przepływomierzy zanurzeniowych (sztycowych) w wersji rozdzielnej

Data publikacji: 16.11.2018
CPV: 38421110-6 Przepływomierze

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-11-16 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-11-29 informacja-o-wyborze-najkoprzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa 86 szt. fabrycznie nowych mierników i regulatorów tablicowych

Data publikacji: 16.11.2018
CPV: 38552000-9 Mierniki elektroniczne

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-11-16 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2018-11-30 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Rozbudowa centralnego systemu drukowania (cz.4)

Data publikacji: 15.11.2018
CPV: 30232000-4 sprzęt peryferyjny 48700000-5 pakiety oprogramowania użytkowego

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-11-15 ogloszenie-o-zamowieniu-og-107-2018-id-632.pdf
2018-11-26 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf