Aukcje elektroniczne

Dostawa artykułów elektrycznych na 2021r. z podziałem na trzy części: Część 1. Dostawa artykułów elektrycznych -różnych, Część 2. Dostawa artykułów elektrycznych - oświetleniowych, Część 3. Dostawa artykułów elektrycznych - kabli i przewodów

Data publikacji: 27.07.2021
CPV: Nazwa/wy i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): dla Części 1 postępowania: 31211300-1 Bezpieczniki, 31224100-3 Wtyki i gniazda, 31224810-3 Przedłużacze, 31221200-3 Przekaźniki ogólnego przeznaczenia, 38552000-9 Mierniki elektroniczne, 31224700-9 Puszki połączeniowe, 31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna, 31680000-6 Elektryczne artykuły i akcesoria, 31651000-4 Taśma elektryczna, 31221000-1 Przełączniki elektryczne, 31220000-4 Elementy składowe obwodów elektrycznych, 31211310-4 Wyłączniki, 44322000-3 Akcesoria do okablowania, 31153000-3 Prostowniki, 44512940-3 Zestawy narzędziowe, 31711150-9 Kondensatory elektroniczne. dla Części 2 postępowania: 31521300-7 Przenośne lampy elektryczne, 31531000-7 Żarówki, 31532110-8 Świetlówki rurkowe, 31514000-2 Lampy wyładowcze, 31521320-3 Latarki, 31524000-5 Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne, 31532500-9 Zapłonniki do lamp, 38750000-7 Wyłączniki czasowe, 31532120-1 Świetlówki rurkowe kompaktowe, 31211300-1 Bezpieczniki, 38750000-7 Wyłączniki czasowe, 31512000-8 Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym, 31532300-7 Żarówki kuliste dla Części 3 postępowania: 31320000-5 Kable energetyczne.

Warunki oraz przedmiot postępowania Zgłoszenie

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-07-27 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

Dostawa środków czystości na 2021 rok

Data publikacji: 23.07.2021
CPV: 39800000-0 – środki czyszczące i polerujące 39500000-7 – wyroby włókiennicze 39224000-8 – miotły, szczotki i inne art. 33763000-6 – ręczniki papierowe 33761000-2 – papier toaletowy

Warunki oraz przedmiot postępowaniaZgłoszenie

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-07-23 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

Dostawa artykułów promocyjnych

Data publikacji: 12.07.2021
CPV: 22462000-6 – materiały reklamowe

Warunki oraz przedmiot postępowania Zgłoszenie

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-07-12 ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-artykulow-promocyjnych.pdf
2021-07-26 formularz-ofertowy-aktualizacja-z-dnia-26_07_2021-r.pdf
2021-07-26 zmiana-tresci-zaproszenia-z-dnia-26_07_2021.pdf

„Dostawa fabrycznie nowych klimatyzatorów ściennych wraz z montażem”

Data publikacji: 02.07.2021
CPV: 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne 39717000-1 Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne

Warunki oraz przedmiot postępowaniaZgłoszenie

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-07-02 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2021-07-20 informacja-o-rozstrzygnieciu-postepowania-strona.pdf

"Dostawa piasków i żwirków filtracyjnych dla obiektów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach w 2021 roku"

Data publikacji: 24.06.2021
CPV: 14210000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

Warunki oraz przedmiot postępowania Zgłoszenie

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-06-24 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2021-07-16 zawiadomienie-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-postepowania.pdf

Dostawa odzieży ochronnej i roboczej, obuwia ochronnego i roboczego, rękawic oraz materiałów ochronnych z podziałem na 16 części: Część I, Część II, Część XIV

Data publikacji: 16.06.2021
CPV: 18100000-0 odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki, 18200000-1 odzież wierzchnia, 18300000-2 części garderoby, 18143000-3 akcesoria ochronne

Warunki oraz przedmiot postępowaniaZgłoszenie

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-06-16 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2021-07-15 zawiadomienie-informacja-o-uniewaznieniu-cz-i-oraz-wybor-cz-ii-postepowania.pdf
2021-07-26 zawiadomienie-informacja-o_wyborze-cz-xiv-postepowania.pdf

Dostawa odzieży ochronnej i roboczej, obuwia ochronnego i roboczego, rękawic oraz materiałów ochronnych z podziałem na 16 części: Część VI, Część VIII, Część IX, Część X, Część XI

Data publikacji: 16.06.2021
CPV: 18100000-0 odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki, 18141000-9 rękawice ochronne 18143000-3 akcesoria ochronne

Warunki oraz przedmiot postępowania Zgłoszenie

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-06-16 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2021-07-08 zawiadomienie-o-uniewaznieniu-czesci-vi-postepowania.pdf
2021-07-13 zawiadomienie_o-uniewaznieniu-czesci_x-postepowania.pdf
2021-07-14 zawiadomienie-informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-postepowania.pdf

Dostawa odzieży ochronnej i roboczej, obuwia ochronnego i roboczego, rękawic oraz materiałów ochronnych z podziałem na 16 części:Część VII: Dostawa lin, szelek oraz indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem Część XII: Dostawa szelek do kos, spodni dla pilarza oraz kamizelek ostrzegawczych Część XIII: Dostawa materiałów ochronnych dla spawacza

Data publikacji: 14.06.2021
CPV: • 18100000-0 odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki, • 18200000-1 odzież wierzchnia, • 18300000-2 części garderoby, • 18812200-6 buty gumowe, • 18141000-9 rękawice ochronne, • 18800000-7 obuwie, • 18143000-3 akcesoria ochronne.

Warunki oraz przedmiot postępowania Zgłoszenie

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-06-14 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2021-07-26 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-postepowania-czesc-xii.pdf
2021-07-26 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-postepowania-czesc-xiii.pdf
2021-07-05 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-postepowania-czesc-vii.pdf

Dostawa odzieży ochronnej i roboczej, obuwia ochronnego i roboczego, rękawic oraz materiałów ochronnych z podziałem na części: Część III: Dostawa obuwia nieprzemakalnego, Część IV: Dostawa obuwia specjalistycznego, Część V: Dostawa obuwia ochronnego i roboczego, Część XVI: Dostawa obuwia laboratoryjnego

Data publikacji: 11.06.2021
CPV: 18812200-6 buty gumowe, 18800000-7 obuwie

Warunki oraz przedmiot postępowaniaZgłoszenie

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-06-11 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2021-07-05 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
2021-07-22 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-cz.-iv.pdf