ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Aukcje elektroniczne

„Dostawa artykułów promocyjnych”

Data publikacji: 22.09.2022
CPV: 22462000-6 materiały reklamowe

Warunki oraz przedmiot postępowania Zgłoszenie

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-09-22 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

„Dostawa osobistych detektorów wielogazowych”

Data publikacji: 13.09.2022
CPV: 35121000-8 Urządzenia ochronne; 31710000-6 Sprzęt elektroniczny

Warunki oraz przedmiot postępowania Zgłoszenie

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-09-13 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

"Dostawa kalendarzy różnych i personalizowanych na 2023 rok dla całej Spółki"

Data publikacji: 13.09.2022
CPV: 79822500-7 usługi projektów graficznych 30196100-0 kalendarze do planowania spotkań 30199792-8 kalendarze 79823000-9 usługi drukowania i dostawy

Warunki oraz przedmiot postępowania Zgłoszenie

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-09-13 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

Dostawa urządzeń kontrolno – pomiarowych w postaci Kolorymetru przenośnego do pomiaru chloru wolnego i całkowitego w wodzie oraz Kolorymetru przenośnego do pomiaru żelaza całkowitego w wodzie – po 4 kpl

Data publikacji: 12.09.2022
CPV: 33124100-6 Urządzenia diagnostyczne 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 38300000-8 Przyrządy do pomiaru 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Warunki oraz przedmiot postępowaniaZgłoszenie

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-09-12 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

Dostawa wyrobów hutniczych dla obiektów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

Data publikacji: 12.09.2022
CPV: 44100000-1 materiały konstrukcyjne i elementy podobne

Warunki oraz przedmiot postępowaniaZgłoszenie

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-09-12 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

"Dostawa polielektrolitu w ilości 2250 kg do odwadniania osadów w SUW Kozłowa Góra oraz ZUW Dziećkowice"

Data publikacji: 07.09.2022
CPV: 24542000-5 Polimery akrylowe w formie podstawowej

Warunki oraz przedmiot postępowania Zgłoszenie

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-09-07 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

Dostawa środków czystości na 2022 rok dla całej Spółki

Data publikacji: 06.09.2022
CPV: 39800000-0 – środki czyszczące i polerujące 39500000-7 – wyroby włókiennicze 39224000-8 – miotły, szczotki i inne art. 33763000-6 – ręczniki papierowe 33761000-2 – papier toaletowy

Warunki oraz przedmiot postępowaniaZgłoszenie

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-09-06 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

Dostawa 20.000 litrów oleju opałowego lekkiego

Data publikacji: 31.08.2022
CPV: 09135100-5 olej opałowy

Warunki oraz przedmiot postępowaniaZgłoszenie

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-08-31 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2022-09-19 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-postepowania.pdf

Dostawa pomp różnych z podziałem na 7 części

Data publikacji: 30.08.2022
CPV: 42122000-0 – Pompy 31110000-0 - Silniki elektryczne

Warunki oraz przedmiot postępowania Zgłoszenie

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-08-30 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2022-09-09 zawiadomienie-o-przedluzeniu-terminu-skladania-ofert.pdf

Szalunki panelowe, liniowe, aluminiowe do wykopów LITEBOX – 3 komplety wraz z akcesoriami do systemu liniowego

Data publikacji: 25.08.2022
CPV: 44212410-6 ścianki szczelne

Warunki oraz przedmiot postępowaniaZgłoszenie

Data publikacjiPlik do pobrania
2022-08-25 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2022-09-09 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf