Aukcje elektroniczne

UWAGA!

Zamawiający korzysta z Platformy Zakupowej Marketplanet Oneplace. W przypadku wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy oraz, problemów technicznych dotyczących pracy Platformy można się kontaktować z serwisem dostępnym codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00:

- pod numerem telefonu: (+48) 22 576-87-90,
- pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl

Dostawa fabrycznie nowych koron (grzybków) do dysz filtracyjnych w ilości 34 000 sztuk dla Zakładu Uzdatniania Wody Goczałkowice Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach

Data publikacji: 11.02.2019
CPV: 44165300-7 Tuleje

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11610

 

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-02-11 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

Dostawa gotowych pożywek mikrobiologicznych

Data publikacji: 07.02.2019
CPV: 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11602

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-02-07 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

Dostawa gazów laboratoryjnych wysokiej czystości

Data publikacji: 07.02.2019
CPV: 24211900-4- tlen 24321115-9 – acetylen 24111100-6-argon 24111700-2-azot 24111300-8-hel 24111220-4-podtlenek azotu

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11598

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-02-07 ogloszenie-o-zamowieniu-gazy-laboratoryjne.pdf
2019-02-19 zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-strona-int.pdf

Dostawa gazów technicznych

Data publikacji: 07.02.2019
CPV: 24100000-5 Gazy

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11600

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-02-07 ogloszenie-o-zamowieniu-gazy-techniczne.pdf

Dostawa narybku letniego szczupaka w ilości 260 000 sztuk

Data publikacji: 06.02.2019
CPV: 03311000-2 Ryby

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11587  

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-02-06 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-02-15 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

Dostawa narybku węgorza podchowanego do wielkości 10g/sztukę w ilości 342 kg

Data publikacji: 06.02.2019
CPV: 03311000-2 Ryby

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11584

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-02-06 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-02-15 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2019-02-19 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa narybku letniego sandacza w ilości 500 000 sztuk

Data publikacji: 06.02.2019
CPV: 03311000-2 Ryby

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11582

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-02-06 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-02-15 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf