Aukcje elektroniczne

Sprzedaż złomu mieszanego z ZUW Goczałkowice

Data publikacji: 09.12.2019
CPV: 14630000-6 Żuzel, popioły, odpady żelaza i złom

Warunki oraz przedmiot postępowania Zgłoszenie

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-12-09 ogloszenie-o-sprzedazy-zlomu-zuw-goczalkowice.pdf

Sprzedaż złomu mieszanego z OES Mikołów

Data publikacji: 09.12.2019
CPV: 14630000-6 Żuzel, popioły, odpady żelaza i złom

Warunki oraz przedmiot postępowania Zgłoszenie

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-12-09 ogloszenie-o-sprzedazy-zlomu-oes-mikolow.pdf

„Dostawa fabrycznie nowej przyczepy dwuosiowej ze zbiornikiem na wodę pitną o pojemności minimum 1 500 litrów”

Data publikacji: 06.12.2019
CPV: Przyczepy 34223300-9 Cysterny do transportu wody 34144212-7

Warunki oraz przedmiot postępowania Zgłoszenie

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-12-06 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

Sprzedaż złomu mieszanego z SUW Bibiela

Data publikacji: 05.12.2019
CPV: 14630000-6 Żuzel, popioły, odpady żelaza i złom

Warunki oraz przedmiot postępowania Zgłoszenie

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-12-05 ogloszenia-o-sprzedazy.pdf
2019-12-11 zawiadomienie-o-przedluzeniu-terminu-skladania-ofert.pdf.pdf

Dostawa fabrycznie nowych pomp głębinowych z podziałem na części. Część 1. Dostawa pompy głębinowej do studni 2bis Część 2. Dostawa pompy głębinowej do studni 10bis Część 3. Dostawa pompy głębinowej do studni 10E (powtórne)

Data publikacji: 04.12.2019
CPV: 42122000-0

Warunki oraz przedmiot postępowania Zgłoszenie

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-12-04 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

Dostawa mobilnej tablicy interaktywnej oraz stacji roboczej do pracy z modelami oraz GIS na potrzeby realizacji projektu boDEREC-CE

Data publikacji: 28.11.2019
CPV: 30200000 -1 Urządzenia komputerowe 32322000 -6 Urządzenia multimedialne 30195000 -2 Tablice

Warunki oraz przedmiot postępowania Zgłoszenie

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-11-28 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

Przedłużenie subskrypcji oprogramowania Office 365

Data publikacji: 19.11.2019
CPV: 48300000-1 Pakiety oprogramowania

Warunki oraz przedmiot postępowania Zgłoszenie

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-11-19 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-12-06 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa fabrycznie nowego analizatora ozonu w gazie z automatycznym zerowaniem.

Data publikacji: 18.11.2019
CPV: 38434000-6 Analizatory

Warunki oraz przedmiot postępowaniaZgłoszenie

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-11-18 ogloszenie-o-zamowieniu-analizator-ozonu.pdf
2019-12-05 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa pożywek i odczynników do badań mikrobiologicznych

Data publikacji: 14.11.2019
CPV: 33696500-0

Warunki oraz przedmiot postępowania Zgłoszenie

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-11-14 ogloszenie-o-zamowieniu-2.pdf
2019-12-04 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa antracytu dla Stacji Uzdatniania Wody Maczki w Sosnowcu w 2019 roku

Data publikacji: 12.11.2019
CPV: 24954100-7 Nowy węgiel aktywny

Warunki oraz przedmiot postępowaniaZgłoszenie

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-11-12 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-11-28 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf