Aukcje elektroniczne

UWAGA!

Zainteresowani złożeniem oferty są proszeni o przesłanie pocztą elektroniczną, na adres wskazany w ogłoszeniu, następujących danych: nazwa handlowa firmy, adres firmy, NIP firmy, imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon oraz adres e-mail, na który zostanie przesłane zaproszenie.

Dostawa fabrycznie nowego ogumienia z rocznika 2017-2018 tj. opon i dętek wraz z usługą montażu, wyważenia kół oraz utylizacją zużytych opon i dętek

Data publikacji: 20.03.2018
CPV: 34350000-5:Opony do pracy w lekkich i ciężkich warunkach; 34351100-3:Opony do pojazdów silnikowych; 34352100-0:Opony do pojazdów ciężarowych; 34352300-2:Opony do maszyn rolniczych; 19511000-1:Dętki, bieżniki i ochraniacze dętek; 50116500-6: Usługi w zakresie napraw opon, w tym pasowania i wyważania

Zapraszamy do udziału w aukcji elektronicznej:

Warunki oraz przedmiot aukcji znajdziesz tutaj:

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego 

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-03-20 _ogloszenie-dostawa-ogumienia.pdf
2018-03-21 _ogloszenie-aktualizacja-21.03.2018-dostawa-ogumienia.pdf

Dostawa fabrycznie nowego, analizatora spalin wraz z dymomierzem dla Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Piekarach Śląskich przy ulicy Rozalki 1

Data publikacji: 20.03.2018
CPV: 38430000-8 – aparatura do wykrywania i analizy; 38431100-6 – aparatura do wykrywania gazów

Zapraszamy do udziału w aukcji elektronicznej:

Warunki oraz przedmiot aukcji znajdziesz tutaj:

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego 

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-03-20 _ogloszenie-dostawa_analizatora-spalin-z-dymomierzem.pdf
2018-03-21 odpowiedz-pytanie-analizator-21.03.18.pdf

Dostawa środków czystości i higieny osobistej dla Pracowników Spółki w 2018r.

Data publikacji: 09.03.2018
CPV: 33741100-7 środek do mycia rąk 33711900-6 mydło, 33711540-4 kremy lub płyny parafarmaceutyczne, 39514100-9 ręczniki

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-03-09 ogloszenie-o-zamowieniu-srodki-czystosci.pdf
2018-03-13 odpowiedz-pytanie-srodki-czystosci-12.03.18.pdf
2018-03-19 odpowiedz-nr2-na-pytanie-srodki-czystosci-19.03.18.pdf

Dostawa fabrycznie nowego, nieeksploatowanego, niewadliwego sprzętu AGD

Data publikacji: 06.03.2018
CPV: 39700000-9 – sprzęt gospodarstwa domowego; 39713100-4 – zmywarki do naczyń; 39711310-5 – elektryczne zaparzacze do kawy

Zapraszamy do udziału w aukcji elektronicznej: Warunki oraz przedmiot aukcji znajdziesz tutaj: Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego 

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-03-06 _ogloszenie-dostawa_agd.pdf

Dostawa fabrycznie nowych zaworów mosiężnych typ 49-50.0 ze znakiem П w komplecie z pokrętłem i nakrętką zabezpieczającą na łańcuszku przeznaczony do 500 kilogramowych beczek chlorowych

Data publikacji: 06.03.2018
CPV: 42131146-1 zawory jednodrogowe (jednodrożne)

Zapraszamy do udziału w aukcji elektronicznej: Warunki oraz przedmiot aukcji znajdziesz tutaj: Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego     

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-03-06 _ogloszenie-dostawa_fabrycznie-nowych-zaworow-mosieznych-do-500-kg-beczek-chlorowych-_.pdf
2018-03-22 ogloszenie-o-wyniku.pdf

Dostawa fabrycznie nowego miernika wielogazowego (detektora) wraz z wyposażeniem

Data publikacji: 05.03.2018
CPV: CPV 38552000-9 Mierniki elektroniczne

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-03-05 ogloszenie-dostawa-miernika-wielogazowego.pdf
2018-03-08 odpowiedz-na-pytanie-miernik-wielogazowy.pdf

Dostawa fabrycznie nowej zmywarki-szorowarki do posadzek

Data publikacji: 02.03.2018
CPV: 42995000-7 – różne maszyny czyszczące

Zapraszamy do udziału w aukcji elektronicznej: Warunki oraz przedmiot aukcji znajdziesz tutaj: Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego 

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-03-02 _ogloszenie-dostawa-zmywarka-szorowarka-do-posadzek.pdf
2018-03-07 odpowiedz-pytanie-zmywarka-szorowarka-07.03.18.pdf