Aukcje elektroniczne

UWAGA!

Zainteresowani złożeniem oferty są proszeni o przesłanie pocztą elektroniczną, na adres wskazany w ogłoszeniu, następujących danych: nazwa handlowa firmy, adres firmy, NIP firmy, imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon oraz adres e-mail, na który zostanie przesłane zaproszenie.

Dostawa urządzenia wielkoformatowego, wielofunkcyjnego 36"

Data publikacji: 14.08.2018
CPV: 30232100-5

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego


Data publikacjiPlik do pobrania
2018-08-14 ogloszenie-na-dostawe-urzadzenia-wielkoformatowego-wielofunkcyjnego-36-cali.pdf

Dostawa nowego węgla aktywnego granulowanego w ilości 60 m3

Data publikacji: 08.08.2018
CPV: 24954100-7 nowy węgiel aktywny

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-08-08 _ogloszenie-dostawa-nowego-wegla-granulowanego.pdf
2018-08-17 zawiadomienie-o-przedluzeniu-terminu-skladania-ofert.pdf

Dostawa pożywek mikrobiologicznych

Data publikacji: 07.08.2018
CPV: 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-08-07 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

Sprzedaż zlomu miesznego w ilości ok.56 MG

Data publikacji: 07.08.2018
CPV: 14630000-6 Żużel, popioły , odpady żelaza i złom

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego


Data publikacjiPlik do pobrania
2018-08-07 ogloszenie-o-sprzedazy-zlomu.pdf

Dostawa materiałów odniesienia dla oznaczeń elektrochemicznych (8)

Data publikacji: 06.08.2018
CPV: CPV 33696500-0

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-08-06 ogloszenie-na-dostawe-materialow-odniesienia-......pdf

Dostawa materiałów odniesienia dla chromatografii gazowej i HPLC

Data publikacji: 03.08.2018
CPV: 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-08-03 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

Dostawa dwuwiązkowego spektrofotometru UV/VIS z systemem kuwety przepływowej

Data publikacji: 31.07.2018
CPV: 38500000-0 Aparatura kontrolno-pomiarowa, 38433000-9 Spektrometry 38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-31 _ogloszenie-dostawa-dwuwiazkowego-spektrofotometru-uvvis-z-systemem-kuwety-przeplywowej.pdf

Dostawa zestawów do oznaczania bakterii grupy coli i Escherichia coli metodą colilert 18

Data publikacji: 30.07.2018
CPV: 38500000-0 Aparatura kontrolno-pomiarowa, 38434500-1 Analizatory biochemiczne

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-30 _ogloszenie-dostawa-zestawow-do-oznaczania-bakterii-grupy-coli-i-escherichia-coli-metoda-colilert-18.pdf

Dostawa materiałów odniesienia do oznaczania metali w wodzie i ściekach, barwy, przewodności, ubocznych produktów dezynfekcji, twardości, chloru, ChZT, BZT, TOC, rtęci, cyjanków, potencjału redox, mętności, zawiesiny

Data publikacji: 27.07.2018
CPV: 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-27 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia pomiarowego i pomocniczego

Data publikacji: 27.07.2018
CPV: 38500000-0 Aparatura kontrolno-pomiarowa, 33793000-5 Wózek laboratoryjny, 39711100-0 Chłodziarki i zamrażarki, 38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych, 42943000-8 łaźnie termostatyczne i akcesoria,

Warunki oraz przedmiot zapytania ofertowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2018-07-27 _ogloszenie-dostawa-wyposazenia-pomiarowego-i-pomocniczego.pdf
2018-08-20 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf