Aukcje elektroniczne

UWAGA!

Zamawiający korzysta z Platformy Zakupowej Marketplanet Oneplace. W przypadku wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy oraz, problemów technicznych dotyczących pracy Platformy można się kontaktować z serwisem dostępnym codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00:

- pod numerem telefonu: (+48) 22 576-87-90,
- pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl

Dostawa fabrycznie nowych 27 sztuk wodomierzy przemysłowych, śrubowych z poziomą osią wirnika do wody zimnej wraz z 20 sztukami modułów impulsowych do wodomierzy na potrzeby Spółki

Data publikacji: 18.04.2019
CPV: 38421100-3 Wodomierze

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11747

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-04-18 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

Dostawa materiałów malarskich dla obiektów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A w Katowicach z podziałem na 3 zadania. Zadanie 1 Dostawa pędzli malarskich. Zadanie 2 Dostawa farb, lakierów i emalii. Zadanie 3 Dostawa rozpuszczalników

Data publikacji: 17.04.2019
CPV: Zadanie 1 – 39224210-3 Pędzle malarskie Zadanie 2 – 44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy Zadanie 3 – 44832000-1 Rozpuszczalniki

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11735

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-04-17 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

" Dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach plastikowych 1,5l typu PET"

Data publikacji: 16.04.2019
CPV: 15981000-8 wody mineralne

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11746

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-04-16 ogloszenie-o-zmowieniu.pdf

Dostawa fabrycznie nowych urządzeń mobilnych z akcesoriami

Data publikacji: 12.04.2019
CPV: 30213100-7 komputer tablet

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11741

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-04-12 ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
2019-04-18 zawiadomienie-o-przedluzeniu-terminu-skladania-ofert.pdf
2019-04-24 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

Dostawa sprzętu komputerowego – czterech komputerów przenośnych (ultrabook)

Data publikacji: 12.04.2019
CPV: 30213100-6 komputery przenośne

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11739

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-04-12 ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

Dostawa ściany wizyjnej dla celów monitoringu CCTV

Data publikacji: 09.04.2019
CPV: 30231300-0 Monitory ekranowe

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11728

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-04-09 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-04-17 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2019-04-23 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

„Dostawa zaworu redukcyjnego ciśnienia wody o średnicy 250mm z dwoma sztukami manometrów oraz filtrem siatkowym”

Data publikacji: 05.04.2019
CPV: 42131141-4 Zawory kontrolne

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11719

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-04-05 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-04-12 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2019-04-15 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Najem ciągnika siodłowego na okres pięciu miesięcy przeznaczonego dla ładowarki próżniowej Disab

Data publikacji: 02.04.2019
CPV: 34130000-7 Pojazdy silnikowe do transportu towarów

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11707

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-04-02 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-04-11 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2019-04-15 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa fabrycznie nowych środków eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń

Data publikacji: 28.03.2019
CPV: 09211000-1 oleje smarowe i środki smarowe

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11700

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-03-28 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-04-08 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2019-04-10 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Dostawa fabrycznie nowych pługów do odśnieżania

Data publikacji: 28.03.2019
CPV: 43313000-0 - Pługi odśnieżające lemieszowe i wirnikowe 34144440-4 – Piaskarki 16810000-6 - Części maszyn rolniczych

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=11701

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-03-28 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-04-08 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2019-04-15 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf