Dematerializacja akcji Spółki

Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A (dalej: Spółka) informuje, że od dnia 1 marca 2021 r. zacznie obowiązywać zasada, zgodnie z którą akcje przysługujące akcjonariuszom we wszystkich spółkach akcyjnych zostaną pozbawione formy tradycyjnego dokumentu i przyjmą nową zdematerializowaną formę. Powyższa zmiana nastąpi również w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. Wspomniana dematerializacja polega na zastąpieniu papierowej wersji dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) zapisem elektronicznym w systemie informatycznym, w ramach rejestru akcjonariuszy.

Oznacza to, że z datą 1 marca 2021 r. odpowiednikiem dokumentu akcji staną się zapisy w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez profesjonalny podmiot zewnętrzny za pomocą systemu informatycznego. W celu wypełnienia powyższego obowiązku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 sierpnia 2020 r. dokonało wyboru mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do KRS pod numerem: 000025237 do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

Do pobrania:

- Pełna treść ogłoszenia (PDF)
- Wniosek - rejestr akcjonariuszy os. fizyczna (PDF)
- Wniosek - rejestr akcjonariuszy os. fizyczna (DOCX)
- Wniosek - rejestr akcjonariuszy os. prawne (PDF)
- Wniosek - rejestr akcjonariuszy os. prawne (DOCX)
- Załącznik gdy akcjonariusz posiada większą ilość akcji (PDF)