Dajemy ludziom wodę a woda to życie

Produkujemy i hurtowo dostarczamy wodę przeznaczoną do spożycia dla 3,5 miliona mieszkańców aglomeracji śląskiej.

Dialog techniczny

Usługa przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych i na ich podstawie wykonania dedykowanego systemu informatycznego dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. do zarządzania ryzykiem i predykcji jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Data publikacji: 11.05.2017
CPV:

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym Z uwagi na planowane udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych i na ich podstawie wykonania  dedykowanego systemu informatycznego dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. do zarządzania ryzykiem i predykcji jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Zamawiający przeprowadzi Dialog Techniczny. System informatyczny zostanie w pierwszym etapie wdrożony do działalności Zamawiającego, a następnie komercyjnie wykorzystany w gospodarce. Badania przemysłowe i eksperymentalno-rozwojowe będą prowadzone bezpośrednio w Przedsiębiorstwie Zamawiającego w oparciu o rzeczywiste dane i w warunkach funkcjonowania złożonego systemu zaopatrzenia w wodę. Potrzeba opracowania spójnego systemu zarządzania ryzykiem w skali całego Przedsiębiorstwa Zamawiającego wynika z konieczności uporządkowania i przewidywania przebiegu realizowanych procesów produkcji i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.     Wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu można składać: a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego; b) faksem na nr 32 60 38 634 c) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@gpw.katowice.pl  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Dialogu upływa  dnia 22 maja 2017 r. do godz.: 13:00.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-05-11 ogloszenie-o-dialogu-technicznym.pdf