ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Efektywne wykorzystanie energiiProjekt pt: „Przeprowadzenie audytów energetycznych procesów technologicznych w obiektach Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.” jest realizowany w ramach programu „Efektywne wykorzystanie energii” Część 1) Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i uzyskał dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w wysokości 140 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych)

Głównym celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie audytów energetycznych  procesów technologicznych w celu określenia możliwości oszczędności energii, przeliczanej na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, co w następnym etapie pozwoli na przeprowadzenie działań inwestycyjnych służących poprawie efektywności energetycznej, osiągnięciu efektu ekologicznego i ekonomicznego.