Dajemy ludziom wodę a woda to życie

Produkujemy i hurtowo dostarczamy wodę przeznaczoną do spożycia dla 3,5 miliona mieszkańców aglomeracji śląskiej.

Laboratoria akredytowane

Zapraszamy!

Dla naszych Klientów przygotowana została specjalna strona dedykowana badaniom laboratoryjnym i edukacji ekologiczej. Na stronie tej Klienci indywidualni, a także firmy oraz instytucje mogą zamawiać wybrane zestawy badań oraz pojedyncze oznaczenia. Dowiedzieć się można również np. jak prawidłowo pobrać próbkę wody, jakie badania zamówić i jak dbać o studnię przydomową.


Przejdź do strony laboratorium

Główne laboratorium badania wody GPW mieści się w parterowej części budynku przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach. Działa 6 pracowni badań fizyczno-chemicznych w tym pracownia chromatografii jonowej, cieczowej, gazowej , pracownia technik klasycznych, absorpcji atomowej oraz spektrometrii ICP. Powstała duża pracownia analiz mikrobiologicznych i hydrobiologicznych oraz pracownia analiz sensorycznych, w której wykonuje się oznaczenie zapachu i smaku wody.

Pracują tu 22 osoby w systemie dwuzmianowym do godziny 7.00 do 18.00 w ruchu ciągłym. Laboratorium posiada m.in.:

  • system ekstrakcji SPE czy mineralizator mikrofalowy dzięki nim w o wiele krótszym czasie niż dotychczas można przygotować od razu kilkanaście próbek do analizy
  • najnowszy sprzęt do badań fizyczno-chemicznych w tym chromatograf cieczowy UHPLC
  • spektrofotometr FTIR oraz supernowoczesny spektrofotometr ICP pozwalający na szybką analizę wielopierwiastkową jednej próbki.

W laboratorium sprawdzane są nie tylko wszystkie parametry obowiązujące w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Nowy sprzęt pozwala rozszerzyć gamę badań i obserwować także dodatkowe parametry Przeprowadzona jest na przykład analiza dodatkowych metali, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, pestycydów czy substancji ropopochodnych. Można tu monitorować oraz zbadać niemal wszystkie pierwiastki ujęte w tablicy Mendelejewa.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A dysponuje trzema laboratoriami akredytowanymi, które pracują zgodnie z Polityką Jakości: Wydział Badania Wody - Katowice, Żeliwna 38, Wydział Badania Wody - Laboratorium Goczałkowice, Wydział Badania Wody - Laboratorium Maczki.

W laboratoriach funkcjonuje system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 potwierdzony certyfikatem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB 1158 na system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 i zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną system jakości badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.Zapraszamy do kontaktu

Biuro Obsługi Klienta, w godzinach 7:00 - 15:00, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, tel. 32 200 96 40, E-mail: laboratorium@gpw.katowice.pl

Wydział Badania Wody, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, Tel. 32 200 96 44, E-mail: k.trybulec@gpw.katowice.pl

Wydział Badania Wody - laboratorium Goczałkowice, ul. Jeziorna 5, 43-230 Goczałkowice, Tel. 032 210 30 51, E-mail: a.szostak@gpw.katowice.pl

Wydział Badania Wody - laboratorium Maczki, ul. Wodociągi 4,41-217 Sosnowiec - Maczki, Tel. 032 294 81 35 w.33, E-mail: d.kmiotek@gpw.katowice.plCiekawe wydawnictwo o pracy laboratorium badania wody GPW

W niezwykłe interesującej edytorskiej formule ukazał się ilustrowany folder pt. „Nowa era w badaniu wody”, informujący o działalności laboratorium Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, które od roku mieści się w swej nowej katowickiej siedzibie pry ulicy Żeliwnej 38.

Łącząc elementy komiksu z bardzo specjalistycznymi informacjami autorzy wydawnictwa opowiadają o konieczności i potrzebie badania wody. Dużo jest też informacji o możliwościach laboratorium GPW, które nie bez powodu uznawane jest już za jedno z najnowocześniejszych w kraju pracowni badających jakość wody.

W sposób przystępny czytelnicy folderu mogą zapoznać się z poradami oraz informacjami o tym kiedy należy bezwzględnie zbadać wodę, którą pijemy oraz co oznaczają poszczególne wyniki badań określających jej jakość. Dla uczniów i nauczycieli będzie to z pewnością świetna pomoc w lekcjach o roli wody w przyrodzie i wartościowa pamiątka dla wszystkich zwiedzających siedzibę laboratorium na Żeliwnej 38.

Wydawnictwo dostępna jest w holu głównym katowickiej siedziby Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów przy ulicy Wojewódzkiej 19 oraz w laboratorium GPW .

Zobacz wersję elektroniczną