ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Laboratorium akredytowane

Wykonujemy profesjonalne, akredytowane badania wody dla instytucji, firm i osób fizycznych. Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie pobierania próbek i wykonania badań wody i ścieków, dających wiarygodną, rzetelną i użyteczną informację pozwalającą podjąć Klientowi właściwe decyzje administracyjne, techniczne i biznesowe.

Woda w naszych kranach powinna być bezpieczna dla zdrowia ludzkiego. Oznacza to wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, że powinna być wolna od organizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania organoleptyczne, mikrobiologiczne, chemiczne i dotyczące substancji promieniotwórczych.
Laboratoria Wydziału Badania Wody wykonują:
  • badania fizyczno-chemiczne wody,
  • badania mikrobiologiczne wody,
  • badania sensoryczne wody,
  • badania hydrobiologiczne wody (poza zakresem akredytacji),
  • badania fizyczno-chemiczne ścieków,
  • akredytowane pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody powierzchniowej z rzek i strumieni, wody powierzchniowej z jezior i zbiorników zaporowych, wody na pływalniach i kąpieliskach
  • akredytowane pobieranie próbek ścieków.

Zapraszamy na stronę Laboratorium akredytowanego!

Specjalnie dla Państwa utworzona została osobna strona internetowa, na której znajdziecie Państwo więcej szczegółów. W szczególności na temat zakresu i cen badań.


Zobacz więcej