Kliknij i wybierz kolor tła strony

ZUW DZIEĆKOWICE
LABORATORIUM
ZUW GOCZAŁKOWICE

Legalizacja wodomierzy

Oddział Gospodarki Wodomierzowej
41-503 Chorzów, ul. Parkowa 10
Tel. 032 24 10 864

Kierownik: Piotr Mazur , E-mail: p.mazur@gpw.katowice.pl
Z-ca Kierownika: Grzegorz Kornela , E-mail: g.kornela@gpw.katowice.pl

Legalizujemy wodomierze wszystkich średnic: 15 mm do 500 mm!
Legalizujemy i wzorcujemy przepływomierze indukcyjne!
Wodomierze mieszkaniowe: Legalizacja 30,62 PLN brutto!

Telefoniczne przyjmowanie zleceń: dni robocze w godz. 700 - 1400

Cennik usług:

 

Cennik nr 1/13 na remont, regulacje i legalizację wodomierzy

Średnica [mm] Remont [PLN] Regulacja [PLN] Opłata GUM [PLN] Ocena stanu technicznego (kosztorys)*
15 - 25 20,00 zł 21,39 zł 3,50 zł 50,00 zł
30 - 40 50,00 zł 50,00 zł 3,50 zł 50,00 zł
50 120,00 zł 70,00 zł 15,50 zł 50,00 zł
65 120,00 zł 80,00 zł 15,50 zł 50,00 zł
80 120,00 zł 100,00 zł 15,50 zł 50,00 zł
100 120,00 zł 120,00 zł 15,50 zł 50,00 zł
125 230,00 zł 140,00 zł 15,50 zł 50,00 zł
150 230,00 zł 160,00 zł 15,50 zł 50,00 zł
200 340,00 zł 250,00 zł 15,50 zł 50,00 zł
250 340,00 zł 300,00 zł 15,50 zł 50,00 zł
300 680,00 zł 500,00 zł 15,50 zł 50,00 zł
400 680,00 zł 550,00 zł 15,50 zł 50,00 zł
sprzężone 420,00 zł 250,00 zł 66,00 zł 50,00 zł
MP, JS 50-100 120,00 zł 250,00 zł 15,50 zł 50,00 zł

* - kwota nienaliczana w przypadku zlecenia usługi
1. do usługi ekspresowej doliczane jest 30 % wartości zamówienia
2. ceny nie zawierają kosztów części zamiennych
3. wszystkie ceny netto

 

Cennik nr 2/13 na regulacje i legalizację przepływomierzy

Średnica [mm] Regulacja [PLN] Opłata GUM [PLN]
15 - 25 100,00 zł 3,50 zł
30 - 40 125,00 zł 15,50 zł
50 225,00 zł 15,50 zł
65 225,00 zł 15,50 zł
80 250,00 zł 15,50 zł
100 300,00 zł 15,50 zł
125 300,00 zł 15,50 zł
150 400,00 zł 15,50 zł
200 450,00 zł 15,50 zł
250 500,00 zł 15,50 zł
300 750,00 zł 15,50 zł
350 800,00 zł 15,50 zł
400 850,00 zł 15,50 zł

1. do usługi ekspresowej doliczane jest 30 % wartości zamówienia
2. wszystkie ceny netto

 

Cennik nr 3/13 na sprawdzenie przepływomierzy

Średnica [mm] Regulacja [PLN] Dodatkowy punkt [PLN]
do 25 100,00 zł 40,00 zł
32-40 125,00 zł 45,00 zł
50 225,00 zł 50,00 zł
65 225,00 zł 50,00 zł
80 250,00 zł 70,00 zł
100 300,00 zł 100,00 zł
125 300,00 zł 100,00 zł
150 400,00 zł 125,00 zł
200 450,00 zł 150,00 zł
250 500,00 zł 170,00 zł
300 750,00 zł 190,00 zł
350 800,00 zł 230,00 zł
400 850,00 zł 250,00 zł
500 i większe 1000,00 zł 300,00 zł

1. do usługi ekspresowej doliczane jest 30 % wartości zamówienia
2. w cenie ujęto sprawdzenie w 3 punktach pomiarowych, opłata za każdy dodatkowy punkt zgodnie z tabelą
3. dla każdego przepływomierza wystawiany jest protokół sprawdzenia
4. wszystkie ceny netto

 

Cennik nr 4/13 na wzorcowanie przepływomierzy

Średnica [mm] Regulacja [PLN] Opłata GUM [PLN] Dodatkowy punkt Regulacja [PLN] Dodatkowy punkt Opłata GUM [PLN]
15 - 25 200,00 zł 200,00 zł 60,00 zł 100 zł
30 - 40 200,00 zł 200,00 zł 60,00 zł 100 zł
50 360,00 zł 200,00 zł 120,00 zł 100 zł
65 400,00 zł 200,00 zł 130,00 zł 100 zł
80 400,00 zł 200,00 zł 130,00 zł 100 zł
100 500,00 zł 200,00 zł 150,00 zł 100 zł
125 500,00 zł 200,00 zł 150,00 zł 100 zł
150 550,00 zł 200,00 zł 160,00 zł 100 zł
200 600,00 zł 200,00 zł 180,00 zł 100 zł
250 650,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 100 zł
300 700,00 zł 200,00 zł 220,00 zł 100 zł
350 800,00 zł 200,00 zł 230,00 zł 100 zł
400 900,00 zł 200,00 zł 250,00 zł 100 zł
500 1000,00 zł 200,00 zł 300,00 zł 100 zł

1. w cenie ujęto wzorcowanie w 2 (6 pomiarów) punktach pomiarowych, opłata za każdy dodatkowy punkt zgodnie z tabelą
2. dla każdego przepływomierza wystawiany jest świadectwo wzorcowania
3. wszystkie ceny netto

 

Cennik nr 5/13 na wzorcowanie wodomierzy

Średnica [mm] Regulacja [PLN] Opłata GUM [PLN] Dodatkowy punkt regulacja [PLN] Dodatkowy punkt opłata GUM [PLN]
15 - 25 50,00 zł 200,00 zł 30 zł 100 zł
30 - 40 50,00 zł 200,00 zł 40 zł 100 zł
50 120,00 zł 200,00 zł 50 zł 100 zł
65 140,00 zł 200,00 zł 50 zł 100 zł
80 180,00 zł 200,00 zł 50 zł 100 zł
100 200,00 zł 200,00 zł 60 zł 100 zł
125 250,00 zł 200,00 zł 70 zł 100 zł
150 250,00 zł 200,00 zł 80 zł 100 zł
200 330,00 zł 200,00 zł 90 zł 100 zł
250 350,00 zł 200,00 zł 100 zł 100 zł
300 700,00 zł 200,00 zł 125 zł 100 zł
350 750,00 zł 200,00 zł 125 zł 100 zł
400 800,00 zł 200,00 zł 150 zł 100 zł
500 850,00 zł 200,00 zł 200 zł 100 zł

1. w cenie ujęto wzorcowanie w 2 punktach pomiarowych, opłata za każdy dodatkowy punkt zgodnie z tabelą
2. dla każdego wodomierza wystawiane jest świadectwo wzorcowania
3. wszystkie ceny netto

 

Cennik nr 6/13 na ekspertyzę wodomierzy

Klasa A,B

Średnica [mm] Ekspertyza [PLN] Opłata GUM [PLN]
JS 15 - 25 100,00 zł 100,00 zł
JS 32 - 40 200,00 zł 100,00 zł
MZ MW 50 - 65 200,00 zł 100,00 zł
MW 80 - 100 250,00 zł 100,00 zł
MP 80 - 100 300,00 zł 100,00 zł
WP, MW 100 350,00 zł 100,00 zł
MP 150 500,00 zł 100,00 zł
WP MW 200 1000,00 zł 100,00 zł
MW WP 250 1500,00 zł 100,00 zł
MW WP 300 - 350 1700,00 zł 100,00 zł
MW WP 400 1900,00 zł 100,00 zł
MW WP 500 2000,00 zł 100,00 zł
Spżężone 50 - 100 500,00 zł 100,00 zł

Klasa C, R>=100

Średnica [mm] Ekspertyza [PLN] Opłata GUM [PLN]
JS 15 - 25 150,00 zł 100,00 zł
JS 32 - 40 250,00 zł 100,00 zł
JS 50 450,00 zł 100,00 zł
JS 80 500,00 zł 100,00 zł
JS 100 500,00 zł 100,00 zł
JS 150 550,00 zł 100,00 zł
MWN 50 - 65 450,00 zł 100,00 zł
MWN 80 400,00 zł 100,00 zł
MWN 100 400,00 zł 100,00 zł
MWN 150 550,00 zł 100,00 zł
MWN 200 1100,00 zł 100,00 zł
MWN 250 1800,00 zł 100,00 zł
MWN 300 2000,00 zł 100,00 zł

1. dla każdego wodomierza wystawiane jest świadectwo ekspertyzy przez O.U.M.
2. Ekspertyza obejmuje badania w 4 punktach pomiarowych.
3. wszystkie ceny netto.

 

Cennik nr 7/13 na ekspertyzę przepływomierzy

Średnica [mm] Opłata stanowiskowa [PLN] Opłata GUM [PLN]
do 25 150,00 zł 100,00 zł
32 - 40 165,00 zł 100,00 zł
50 300,00 zł 100,00 zł
65 300,00 zł 100,00 zł
80 350,00 zł 100,00 zł
100 380,00 zł 100,00 zł
125 380,00 zł 100,00 zł
150 480,00 zł 200,00 zł
200 550,00 zł 200,00 zł
250 650,00 zł 200,00 zł
300 825,00 zł 100,00 zł
350 825,00 zł 200,00 zł
400 1000,00 zł 200,00 zł
500 1200,00 zł 200,00 zł

1. dla każdego przepływomierza wystawiane jest świadectwo ekspertyzy
2. wszystkie ceny netto

Technologie

Najnowsze technologie uzdatniania wody oraz zarzadzania jakością sieci wodociągowej. Poznaj je.

Nasze obiekty

Zapraszamy do obejrzenia mapy naszych obiektów rozmiesczonych na terenie całego Górnego Śląska.

Dane teleadresowe

Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów S.A. w Katowicach

ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice
Tel. +48 32 6038 861
Fax +48 32 6038 614