ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

38/ZPK/2022 - Mistrz- OES Żory – Pszów

Ogłoszenia o naborze

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego podstawową dziedziną działalności jest ujmowanie, uzdatnianie i sprzedaż hurtowa wody pitnej poszukuje kandydata do pracy w Oddziale Eksploatacji Sieci Żory na obiekcie zlokalizowanym w Pszowie na stanowisko

MistrzaGłówny zakres obowiązków:

 • nadzorowanie procesów technologicznych oraz uzyskiwanie wymaganych parametrów jakościowych i ilościowych produkcji
 • nadzorowanie stanu technicznego maszyn, urządzeń elektrycznych i sprzętu kontrolno-pomiarowego
 • nadzorowanie i eksploatowanie systemów AKPiA
 • prowadzenie dokumentacji związanej z utrzymaniem ruchu i sprawozdawczej
 • organizowanie pracy na poszczególnych zmianach
 • nadzór i kontrola podległych pracownikówWymagania

  Niezbędne: Pożądane
Wykształcenie średnie techniczne wyższe techniczne
Uprawnienia uprawnienia elektryczne G-1/E i G1/D do 1kV
 • uprawnienia elektryczne G-1/E i G1/D powyżej 1kV
 • uprawnienia G-2/E i G2/D na pompy powyżej 50kV
Doświadczenie zawodowe 4 lata pracy na stanowisku dozoru technicznego
 • p 1 rok pracy, mile widziane doświadczenie na stanowisku związanym z elektroenergetyką
Kompetencje
 • znajomość czytania schematów elektrycznych
 • znajomość układów obsługi sterowania
 • znajomość obsługi aplikacji MS Office
 • prawo jazdy kat. B
znajomość obsługi systemu SCADA 
Umiejętności i Cechy osobowościowe
 • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia
 • dokładność i sumienność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • dyspozycyjność - pełnienie dyżurów domowych
 


Oferujemy:

 • pracę w przedsiębiorstwie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
Aplikacje zawierające CV należy przesyłać w terminie do dnia 17 marca 2023 r. na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice z dopiskiem „Wydział Kadr – aplikacja OES Żory” lub na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) przeznaczona dla KAŻDEGO kandydata ubiegającego się o pracę w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. w Katowicach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1) informujemy, że:

 1. Administratorem przekazywanych przez Panią/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice; tel.: +48 32 60 38 861; fax: +48 32 60 38 614; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej: Administrator).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, jest nim Maciej Zaremba, kontakt: tel.: +48 505 981 042, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. danych osobowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO:
  • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz opcjonalnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (w zakresie dobrowolnie przekazanych danych osobowych kandydata innych niż wymaganych ustawą, a związanych z procesem rekrutacji);
  • w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora w przypadku prawnej potrzeby wykazania faktów/zdarzeń związanych z procesem rekrutacji i/lub wykazania wykonania obowiązków związanych z procesem rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz zgodnie z powiązanymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (gł. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141, z późn. zmianami).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji całości czynności, zadań i procedur związanych z procesem rekrutacji, następnie będą trwale niszczone, a ich archiwizowanie nastąpi wyłącznie w przypadku kandydatów, którzy przeszli do zaawansowanych etapów rekrutacji i istnieje konieczność – poprzez zgromadzoną dokumentację rekrutacyjną – potwierdzenia legalności procesu rekrutacji (w takiej sytuacji czas przechowywania dokumentów wynosi maksymalnie 3 lata). Jakiekolwiek inne wydłużenie czasu przechowywania dokumentów rekrutacyjnych może wynikać wyłącznie z odrębnych, nienaruszających ochrony danych osobowych, obowiązujących przepisów prawa.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty powiązane z Administratorem, świadczące usługi na rzecz Administratora oraz podmioty współpracujące z Administratorem (np. operatorzy pocztowi/firmy kurierskie, firmy informatyczne, kancelarie prawne, jednostki audytujące oraz podmioty/organy publiczne uprawnione na podstawie przepisów prawa). Administrator w każdej chwili udostępni stosowną listę, o ile nie wywoła to kolizji z innymi obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Zebrane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (i otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania (poprawienia), usunięcia (o ile jest to zasadne/nie wywołuje kolizji z innymi obowiązującymi przepisami prawa), ograniczenia przetwarzania (o ile jest to zasadne/nie wywołuje kolizji z innymi obowiązującymi przepisami prawa) oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (o ile dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, a konieczność przetwarzania danych osobowych nie jest realizowana na innej podstawie prawnej). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz innych przepisów prawa. Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora. Dodatkowych informacji i pomocy w zakresie realizacji powyższych praw udzieli wskazany powyżej Inspektor Ochrony Danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana wymaganych ustawowo danych osobowych jest warunkiem rozpoczęcia i przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy (niezależnie od wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych), tym samym odmowa podania tych danych osobowych będzie skutkować niemożnością rozpoczęcia i przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu [np. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym kandydacie na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych (cyfrowych) usług Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań].
 11. Najbardziej aktualne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są dostępne na stronie internetowej Administratora pod adresem: www.gpw.katowice.pl/rodo.php

 

Potwierdzam przyjęcie do wiadomości

...............................................................

(miejsce, data, czytelny podpis)

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.