ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 19.01.2011
CPV: CPV 24111000-5 - wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice ,zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000 zł, wpłacono w całości, 40 - 026 Katowice tel.: +48 32 6038 861, fax: +48 32 6038 614, e-mail:gpw@gpw.katowice.pl,ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego na zadanie p.n: Dostawy w 2011r. dla wszystkich jednostek Spółki gazów technicznych

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 siwz_gazy.pdf
2011-11-02 ogloszenie_pelne_gazy_techniczne.pdf
2011-11-02 ii_tresc_zapytan_wraz_z_wyjasnieniami.pdf
2011-11-02 tresc_zapytan_wraz_z_modyfikacja_siwz.pdf