ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 24.01.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę następujących towarów: 1.Wkład do apteczki powszechnego użytku wg normy DIN 13157 w ilości 238 sztuk 2.Apteczka samochodowa z wkładem wg normy DIN 13164 w ilości 60 sztuk 3.Wkład do apteczki samochodowej wg normy DIN 13164 w ilości 39 sztuk

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_dostawa_apteczek_oraz_wkladow.pdf