ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

ZAPYTANIE O CENĘ

Data publikacji: 02.02.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038 861, fax.: +48 32 6038 614, Internet: www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty cenowej zgodnie ze wzorem nr 1 na: "Naprawa, konserwacja, przegląd i serwis central telefonicznych, aparatów telefonicznych wraz z instalacją teletechniczną wewnętrzną znajdujących się na wyposażeniu GPW S.A. w lokalizacjach podanych w załączniku nr 1 w okresie od 01.03.2011r. do 29.02.2012r."

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_naprawa_konserwacja_central_telefonicznych.pdf