ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data publikacji: 07.02.2011
CPV: CPV 34110000-1 samochody osobowe

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł, wpłacono w całości, tel.: +48 32 6038 861, faks +48 32 6038614, http://www.gpw.katowice.pl na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) zawiadamia, iż w postępowaniu Nr OG/322/83/2010 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie cytowanej wyżej ustawy na: Dostawę fabrycznie nowych samochodów osobowych z podziałem na IV części: Część I Fabrycznie nowy samochód osobowy typu "VAN" z możliwością przewożenia 5 osób łącznie z kierowcą, rok produkcji 2010 - 5szt Kod CPV: 34110000-1 samochody osobowe Część II Fabrycznie nowy samochód osobowy pięciodrzwiowy z możliwością przewożenia 5 osób łącznie z kierowcą, rok produkcji 2010 - 2szt Kod CPV: 34110000-1 samochody osobowe Część III Fabrycznie nowy samochód osobowy z możliwością przewożenia 7 osób łącznie z kierowcą rok produkcji 2010 - 1szt Kod CPV: 34115200-8 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Część IV Fabrycznie nowy samochód typu "VAN" z możliwością przewożenia 2 osób łącznie z kierowcą, rok produkcji 2010 - 1szt Kod CPV: 34110000-1 samochody osobowe

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf