ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 07.02.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości, tel.: +48 32 60 38 861, fax.: +48 32 60 38 614, Internet: www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę loco: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., OSM Mikołów, ul. Filaretów 1, 43-190 Mikołów, papieru do drukowania, papieru kserograficznego, papieru komputerowego

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_dostawa_papieru.pdf