ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

ZAPYTANIE O CENĘ

Data publikacji: 21.02.2011
CPV: CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty cenowej na: "Wymianę stolarki okiennej w budynku laboratorium w Stacji Uzdatniania Wody Czaniec".

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_o_cene_wymiana_stolarki_suw_czaniec.pdf