ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 28.02.2011
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty handlowej na dostawę silnika elektrycznego głębinowego do pompy G100 typ. SGMd 24; 30kW; 400V; 2880 obr/min z łożyskiem oporowym segmentowym wahliwym - szt. 1

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_ofertowe_dostawa_silnika.pdf