ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

ZAPYTANIE O CENĘ

Data publikacji: 04.03.2011
CPV: CPV 45244000-9 wodne roboty budowlane

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 - 026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, posiadające NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 32 6038614, Internet : www.gpw.katowice.pl zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. "Naprawa kanału odpływowego oraz przyczółków wylotów sztolni spustu dennego na zbiorniku w Goczałkowicach"

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 zapytanie_o_cene__naprawa_kanalu_odplywowego.pdf
2011-11-02 zalacznik_szkic_sytuacyjny.pdf