ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 04.03.2011
CPV: CPV 42981000-6 Generatory ozonu

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, posiadające NIP 634 012 87 88, REGON 271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608 393 000,00zł - wpłacono w całości, tel.: +48 32 60 38 861, fax.: +48 32 60 38 614, Internet: www.gpw.katowice.pl ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na: Dostawa części zamiennych do ozonatorów typu MZI 176S Nr postępowania: OG/322/14/2011

Data publikacjiPlik do pobrania
2011-11-02 ogloszenie_o_wszczeciu_czesci_zamienne_do_ozonatorow.pdf
2011-11-02 siwz_czesci_zamienne_do_ozonatorow.pdf