Zaproszenie do złożenia oferty na zakup pojazdów szynowych typu DH1 i DH2

Data publikacji: 29.12.2016
CPV:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40–026 Katowice zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247533, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego 425.875.100,00 PLN – wpłacono w całości , zaprasza Państwa do złożenia oferty na zakup szynowego spalinowego wagonu silnikowego jednoczłonowego typu DH1 o numerze bocznym 3115 oraz szynowego spalinowego zespołu trakcyjnego dwuczłonowego typu DH2 o numerze bocznym 3215, w tym silnika spalinowego  CUMMINS NT 855 nr inwentarzowy 23171020  i informuje, że ofertę (wraz z dokumentami w załączniku) należy złożyć w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna, Kancelarii siedziby Sprzedającego pokój nr 1, nie później niż do dnia 13 stycznia 2017 r. do godziny 9:00.   Łączna cena wywoławcza Przedmiotów Sprzedaży wynosi 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto.   Szynowy silnikowy wagon spalinowy DH1 3115 i szynowy silnikowy zespół trakcyjny DH2 3215 znajdują się we władaniu  H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS nr: 0000069009) i są zlokalizowane w Poznaniu pod adresem: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań, Silnik Cummins NT 855 nr 23171022 znajduje się we władaniu wspólników spółki cywilnej Elżbieta Ćmak, Andrzej Ćmak, Lidia Gawęda, Jan Gawęda, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą: F.H.U. „Diesel-Krak-Serwis” S.C. Elżbieta Ćmak, Andrzej Ćmak, Lidia Gawęda, Jan Gawęda (NIP: 6792138928, REGON: 351201726) i jest zlokalizowany w Świątnikach Górnych pod adresem: ul. Spokojna 2, 32-040 Świątniki Górne,   Przedmioty Sprzedaży można oglądać przed złożeniem oferty w dniach: 9-12 stycznia 2016 r. w godz. w godz. 730 do 1330 po uprzednim uzgodnieniem telefonicznym   z P. Mariuszem Lewickim, tel. +48 32 60 38 731 oraz tel.: 513 016 278 email: mlewicki@gpw.katowice.pl 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, pokój nr 58 w dniu: 13 stycznia 2017 r. godzina 10:00. Otwarcie ofert będzie jawne, podczas którego zostaną odczytane dane Oferentów i zaproponowane oferowane kwoty. 

Data publikacjiPlik do pobrania
2016-12-29 formularz-ofertowy.pdf
2016-12-29 oswiadczenie.pdf
2016-12-29 wzor-umowy-sprzedazy-pojazdow-dh1-dh2.pdf
2016-12-29 zaproszenie-do-zlozenia-oferty.pdf