Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż szynowych spalinowych zespołów trakcyjnych typu DH2 i VT614

Data publikacji: 14.04.2017
CPV:


Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, pod adresem przy ul. Wojewódzkiej 19, 40–026 Katowice zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247533, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego 425.875.100,00 PLN – wpłacono w całości (dalej: „Spółka”), informuje, że ogłosiło przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na: spalinowy zespół trakcyjny 2-członowy typu DH2 SN 83-003 o numerze bocznym 3231 nr fabryczny 85484, spalinowy zespół 3-członowy  VT-614 SN 84-001 nr fabryczny 614026-3, 614025-5, 914023-7, spalinowy zespół 3-członowy VT-614 SN 84-002 nr fabryczny 95800914005-3, 95800614010-6, 95800614009-8, (dalej łącznie: „Przedmioty Przetargu”). Spółka prowadzi przetarg w celu zaspokojenia się z umowy przewłaszczenia rzeczy ruchomej na zabezpieczenie z dnia 30 stycznia 2013 r. zawartej z Inteko Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (obecnie Inteko Sp. z o.o. w likwidacji, KRS nr: 0000425506, NIP: 9542737919) poprzez sprzedaż Przedmiotów Przetargu.   Przetarg odbędzie się w dniu 04 maja 2017 r. o godzinie 10:00 w Sali nr 58 w siedzibie Spółki.   Istnieje możliwość wcześniejszego obejrzenia Przedmiotów Przetargu od 18 kwietnia 2017 roku, do 02 maja 2017 roku (14 dni )  w godz. 7.30 do 13.30 po uprzednim uzgodnieniem telefonicznym z Panem Mariuszem Lewickim, tel. +48 32 6038 731 oraz tel. 513 016 278   Wysokość ceny wywoławczej 4.226.250,00  zł (słownie: cztery miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) netto. Wysokość wadium: 42.262,50,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa złote 50/100). Dokumenty konieczne do wzięcia udziału w przetargu należy składać w siedzibie Spółki pod adresem przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, w kancelarii Spółki (pokój nr 1) do dnia 04 maja 2017 r. do godziny 9:00. 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-04-14 gpw_obwieszczenie-o-przetargu-pojazdy-dh-i-vt-04.05.2017r.pdf
2017-04-14 regulamin-organizowania-przetargu-publicznego-na-sprzedaz-majatku-trwalego-przez-gpw.pdf
2017-04-14 umowa-sprzedaz-pojazdy-dh-i-vt.pdf
2017-04-14 wp_20150828_007.jpg
2017-04-14 wp_20150828_018.jpg
2017-04-14 wp_20150828_046.jpg
2017-04-14 wp_20150828_050.jpg
2017-04-14 wp_20150828_072.jpg
2017-04-14 wp_20150828_085.jpg
2017-04-14 zalacznik-nr-1_oswiadczenie-oferenta.pdf