„Dostawa armatury wodociągowej na potrzeby SUW Łazy, ZUW Dziećkowice, OES Mikołów (magazyn) oraz OES Czarny Las (magazyn) z podziałem na zadania. Zadanie 1 Dostawa przepustnicy DN 200 SUW Łazy”

Data publikacji: 07.05.2019
CPV: 42512510-6 przepustnice do wody

https://zakupy.marketplanet.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=erfxRepoOut&USER_MENU_HOVER=erfx_repo_out

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-05-07 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2019-05-15 ogloszenie-o-zmianie-terminu.pdf
2019-06-18 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf