Reklama i promocja Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. podczas „Symphoethnic” w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach

Data publikacji: 14.08.2019
CPV: 79341200-8 Usługi zarządzania reklamą, 79342200-5 Usługi w zakresie promocji

Postępowanie Nr FZP/322/32/2019 na zadanie pn.: Reklama i promocja Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. podczas „Symphoethnic” w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zostało wszczęte w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Data publikacjiPlik do pobrania
2019-08-14 ogloszenie-o-zamiarze-zawarcia-umowy.pdf
2019-08-22 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
2019-08-23 ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf