Dostawa artykułów elektrycznych na 2021r. z podziałem na trzy części: Część 1. Dostawa artykułów elektrycznych -różnych, Część 2. Dostawa artykułów elektrycznych - oświetleniowych, Część 3. Dostawa artykułów elektrycznych - kabli i przewodów

Data publikacji: 27.07.2021
CPV: Nazwa/wy i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): dla Części 1 postępowania: 31211300-1 Bezpieczniki, 31224100-3 Wtyki i gniazda, 31224810-3 Przedłużacze, 31221200-3 Przekaźniki ogólnego przeznaczenia, 38552000-9 Mierniki elektroniczne, 31224700-9 Puszki połączeniowe, 31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna, 31680000-6 Elektryczne artykuły i akcesoria, 31651000-4 Taśma elektryczna, 31221000-1 Przełączniki elektryczne, 31220000-4 Elementy składowe obwodów elektrycznych, 31211310-4 Wyłączniki, 44322000-3 Akcesoria do okablowania, 31153000-3 Prostowniki, 44512940-3 Zestawy narzędziowe, 31711150-9 Kondensatory elektroniczne. dla Części 2 postępowania: 31521300-7 Przenośne lampy elektryczne, 31531000-7 Żarówki, 31532110-8 Świetlówki rurkowe, 31514000-2 Lampy wyładowcze, 31521320-3 Latarki, 31524000-5 Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne, 31532500-9 Zapłonniki do lamp, 38750000-7 Wyłączniki czasowe, 31532120-1 Świetlówki rurkowe kompaktowe, 31211300-1 Bezpieczniki, 38750000-7 Wyłączniki czasowe, 31512000-8 Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym, 31532300-7 Żarówki kuliste dla Części 3 postępowania: 31320000-5 Kable energetyczne.

https://gpwkatowice.proebiz.com/pozvanka.php?idx=22756fb878607db70173710f7083246c&jazyk=pl 


Data publikacjiPlik do pobrania
2021-07-27 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2021-08-20 zawiadomienie.pdf