ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Badanie sprawozdań finansowych Spółek Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Data publikacji: 16.08.2021
CPV: CPV: 79200000-6 Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, REGON 271506695, NIP 634 012 87 88, wysokość kapitału zakładowego: 425 845 100,00 złotych-wpłacono w całości tel.: +48 32 6038861, fax: +48 (32) 603-86-14, Internet: http://www.gpw.katowice.pl/ zaprasza do złożenia oferty na:

Badanie sprawozdań finansowych Spółek Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna za lata 2021, 2022.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 września 2021 roku do godz. 08:30 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice.

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-08-16 zal-1-do-zaproszenia-_formularz-ofertowy.docx
2021-08-16 zal-2-do-zaproszenia_umowa-na-badanie-z-bieglym.pdf
2021-08-16 zal-2a-do-zaproszenia_umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych.pdf
2021-08-16 zaproszenie-do-skladania-ofert-na-badanie-sprawozdan-2021-2022.pdf