ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Wykonanie usług promocyjnych i reklamowych podczas SILESIA MARATHON

Data publikacji: 30.08.2021
CPV: 79341200-8 Usługi zarządzania reklamą, 79342200-5 Usługi w zakresie promocji

Postępowanie nr FZP/322/35/2021

dla wykonania zadania pn.: Wykonanie usług promocyjnych i reklamowych podczas SILESIA MARATHON, zostało wszczęte w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 1) w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.2021.1129.).

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-08-30 ogloszenie-o-zamiarze-zawarcia-umowy.pdf
2021-09-17 informacja-o-udzieleniu-zamowienia_publiczne.pdf
2021-09-24 ogloszenie-o-wyniku-postepowania.pdf