ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Wykonanie usług reklamowo-promocyjnych na rzecz Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. podczas Europejskiego Forum Przyszłości

Data publikacji: 15.09.2021
CPV: 79341200-8 Usługi zarządzania reklamą, 79342200-5 Usługi w zakresie promocji

Postępowanie Nr FZP/322/37/2021 na wykonanie zadania pn.: Wykonanie usług reklamowo-promocyjnych na rzecz Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. podczas Europejskiego Forum Przyszłości
prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a)  ustawy z  dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1129).  

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-09-20 ogloszenie-o-dobrowolnej-przejrzystosci-ex-ante-2021-ojs182-474419-pl.pdf
2021-10-05 informacja-o-zamowieniu.pdf
2021-10-15 ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf