ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych i szkła laboratoryjnego z podziałem na 8 części

Data publikacji: 27.09.2021
CPV: Dla Części 1: 38400000-9 Przyrządy do badania właściwości fizycznych, 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne, 18443500-1 Osłony oczu, 18424300-0 Rękawice jednorazowe, 19500000-1 Guma i tworzywa sztuczne, 42122500-5 Pompy laboratoryjne i akcesoria, 38412000-6 Termometry, 24327400-6 Produkty żywiczne 19520000-7, Produkty z tworzyw sztucznych 44618310-1 Korki, Dla Części 2: 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne, 38437100-8 Pipety, 19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych, 33696300-8 Odczynniki chemiczne, Dla Części 3: 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne, 19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych, Dla Części 4: 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne, 19500000-1 Guma i tworzywa sztuczne, 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne, 19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych, Dla Części 5: 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne, 19500000-1 Guma i tworzywa sztuczne, 19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych, 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane, Dla Części 6: 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne, 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane, Dla Części 7: 38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne, Dla Części 8: 38931000-0 Testery temperatury i wilgotności, 38412000-6 Termometry, 38414000-0 Higrometry

Dostawa laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych i szkła laboratoryjnego z podziałem na 8 części:

Część 1 Materiały eksploatacyjne ogólnego użytku

Część 2 Mikropipety, dozowniki i osprzęt

Część 3 Materiały z tworzyw sztucznych ogólnego użytku

Część 4 Materiały eksploatacyjne do badań mikrobiologicznych

Część 5 Materiały eksploatacyjne do chromatografii gazowej

Część 6 Szkło laboratoryjne

Część 7 Filtry membranowe do badań mikrobiologicznych

Część 8 Termomentry i termohigrometry

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (dalej „Postępowanie”) zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2020 poz. 1740 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.Postępowanie w zakresie komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

 

Zamawiający w niniejszym Postępowaniu stosuje tzw. „procedurę odwróconą” 

 

ZMIENIONY TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w kancelarii – parter, nie później niż do dnia 18 października 2021 r. do godziny 10:00:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 18 października 2021 r. do godziny 10:00:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVI SWZ.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w kancelarii – parter, nie później niż do dnia 14 października 2021 r. do godziny 10:00:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 14 października 2021 r. do godziny 10:00:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVI SWZ. TERMIN SKŁADANIA OFERTOfertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w kancelarii – parter, nie później niż do dnia 12 października 2021 r. do godziny 10:00:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 12 października 2021 r. do godziny 10:00:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVI SWZ.Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w kancelarii – parter, nie później niż do dnia 06 października 2021 r. do godziny 10:00:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 06 października 2021 r. do godziny 10:00:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVI SWZ.DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/40239/details