ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Świadczenie usługi porządkowej

Data publikacji: 16.11.2021
CPV: 90910000-9 – Usługi sprzątania 90911300-9 – Usługi czyszczenia okien 90620000-9 – Usługi odśnieżania 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników 77342000-9 – Przycinanie żywopłotów

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem oprogramowania stanowiącego platformę zakupową Zamawiającego (zwanego dalej: Platformą), którą Zamawiający udostępnia Wykonawcom za pośrednictwem sieci Internet pod adresem:

- https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl

- https://oneplace.marketplanet.pl

 

Termin składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Wojewódzkiej 19, 40-026 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych - pok. 32B, piętro III, albo w kancelarii – parter, nie później niż do dnia 24 listopada 2021 r. do godziny 10:00:00.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 24 listopada 2021 r. do godziny 10:00:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XVIII SWZ.

 DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/45014/details