Dajemy ludziom wodę a woda to życie

Produkujemy i hurtowo dostarczamy wodę przeznaczoną do spożycia dla 3,5 miliona mieszkańców aglomeracji śląskiej.

Ogłoszenia o zamówieniach

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna informuje, iż posiada status tzw. "Zamawiającego sektorowego" na podstawie przepisów art. 3 ust. 1 punkt 3 oraz art. 132 ust. 1 punkt 4 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z póź. zmianami). W związku z z powyższym, postępowania przetargowe, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot wskazanych w art. 133 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

Przebudowa stanowisk dyspozytorskich na stacji Uzdatniania Wody Kozłowa Góra

Data publikacji: 19.06.2017
CPV: 48151000-1 Roboty komputerowe systemy sterujące

"Przebudowa stanowisk dyspozytorskich na Stacji Uzdatniania Wody Kozłowa Góra"
Nr postępowania ZZ/322/34/2017 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 05.07.2017r. do godziny 10:00.

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-06-19 ogloszenie-o-zamowieniu-zz_322_34_2017.pdf
2017-06-19 siwz-przebudowa-stanowisk-dyspozytorskich-na-stacji-uzdatniania-wody-kozlowa-gora.pdf
2017-06-19 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-06-19 zalaczniki-w-wersji-edytowalnej.docx
2017-06-19 suw-kozlowa-gora-projekt-wykonawczy_zalacznik-9.pdf
2017-06-19 suw_kozlowa_gora_-projekt-wykonawczy_schematy_zalacznik-9.pdf
2017-06-19 suw_kozlowa_gora_kosztory_slepy_zalacznik-8.pdf

Przebudowa stanowisk legalizacji wraz z układem zasilania w Oddziale Gospodarki Wodomierzowej – w formule zaprojektuj i wybuduj.

Data publikacji: 19.06.2017
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 45214620-2 Roboty budowlane w zakresie ośrodków badawczych i testowych; 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne; 33220000-0 Przyrządy i urządzenia do pomiaru, kontroli, badania i nawigacji; 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.

„Przebudowa stanowisk legalizacji wraz z układem zasilania w Oddziale Gospodarki Wodomierzowej – w formule zaprojektuj i wybuduj.”                             Nr postępowania ZZ/322/33/2017

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych
w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 04.07. 2017r. do godziny 10:00.
Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem  najkorzystniejszej oferty.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-06-19 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2017-06-19 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-06-19 siwz-.pdf
2017-06-19 program-funkcjonalno-uzytkowy.zip
2017-06-19 zalaczniki-nr-1-5-do-siwz.docx

Przebudowa zbiorników wody Góra Wyzwolenia

Data publikacji: 16.06.2017
CPV: 45223110-0- Instalowanie konstrukcji metalowych, 45332200-5- Roboty instalacyjne hydrauliczne, 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe, 45311100-1 – Roboty z zakresie okablowania elektrycznego, 45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania, 45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

„Przebudowa zbiorników wody Góra Wyzwolenia” NR postępowania ZZ/322/31/2017 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem  najkorzystniejszej oferty. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 10.07.2017 r. do godziny 10:00.      

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-06-16 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2017-06-16 projekt-gora-wyzwolenia12.zip
2017-06-16 siwz-.pdf
2017-06-16 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-06-16 zalaczniki-w-wersji-edytowalnej.doc

Dostawy paliw stałych z podziałem na 2 części: Cześć I Dostawa węgla miał MII A 23-24/18/0,8 typ 32 w ilości 2 350 ton Część II Dostawa węgla orzech II 24/10/0,8 typ 32,1 w ilości 99 ton i węgla groszek II 24/10/0,8 typ 32,1 w ilości 50 ton.

Data publikacji: 08.06.2017
CPV: 09111210-5 węgiel kamienny

Dostawy paliw stałych z podziałem  na 2 części:

Cześć I       Dostawa węgla miał  MII A  23-24/18/0,8 typ 32 w ilości 2 350 ton

Część II     Dostawa węgla orzech II 24/10/0,8 typ 32,1 w ilości 99 ton i węgla groszek II 24/10/0,8 typ 32,1 w ilości 50 ton.


Nr postępowania ZZ/322/32/2017 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego treść udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego  (Dz. U. z 2017 poz. 459). Wykonawca powinien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 22.06.2017r. do godziny 10.00.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-06-08 ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-paliw-stalych.pdf
2017-06-08 siwz-paliwa-stale.pdf
2017-06-08 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-06-08 zalaczniki-wersja-edytowalna.docx
2017-06-22 informacja-z-otwarcia-ofert-zz_322_32_2017.pdf

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa ciągu technologicznego uzdatniania wody Stacji Uzdatniania Wody Czaniec

Data publikacji: 01.06.2017
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa ciągu technologicznego uzdatniania wody Stacji Uzdatniania Wody Czaniec. Nr postępowania ZZ/322/28/2017 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego treść udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego  (Dz. U. z 2017 poz. 459 j.t.). Wykonawca powinien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 26 czerwca 2017 r. do godziny 10:00. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 26 czerwca 2017 r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego. 

 

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-06-01 koncepcja-projektowa.zip
2017-06-01 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2017-06-01 siwz.pdf
2017-06-01 strona-tytulowa.pdf
2017-06-01 zalaczniki-edytowalne.doc
2017-06-08 zmiana-ogloszenia.pdf
2017-06-08 tresc-pytan-z-wyjasnieniami-oraz-zmiana-tresci-siwz.pdf
2017-06-12 tresc-pytania-z-wyjasnienie-siwz.pdf
2017-06-16 zmiana-ogloszenia2.pdf
2017-06-16 przedluzenie-terminu-skladania-ofert.pdf
2017-06-21 wyjasnienia-siwz_strona.pdf
2017-06-26 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2017-06-27 sprostowanie-informacji-z-otwarcia-ofert_27.06.2017.pdf

Dostawa materiałów eksploatacyjnych i szkła laboratoryjnego z podziałem na 10 Części...

Data publikacji: 01.06.2017
CPV: 15994200-4 bibuła filtracyjna, 38437000-7 akcesoria laboratoryjne, 35125100-7 czujniki, 18443500-1 osłona oczu,18424000-1 rękawice, 19500000-1 guma i tworzywa sztuczne,31515000-9 lampy, 42122500-5 pompy laboratoryjne i akcesoria, 38412000-6 termometry, 24327400-6 produkty żywiczne, 38437100-8 pipety, 19520000-7 produkty z tworzyw sztucznych, 44618310-1 korki, 33793000-5 laboratoryjne wyroby szklane

Dostawa  materiałów eksploatacyjnych i szkła laboratoryjnego z podziałem na 10 Części: Część 1 Dostawa materiałów eksploatacyjnych ogólnego użytku Część 2 Dostawa mikropipet, dozowników i osprzętu Część 3 Dostawa materiałów z tworzyw sztucznych ogólnego użytku Część 4 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do badań mikrobiologicznych Część 5 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do chromatografii gazowej Część 6 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do chromatografii jonowej Część 7 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do spektrometru AMA 254 Część 8 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do spektrometru ICP) THERMO i CAP 7000 SERIES Część 9 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do badań techniką HPLC Część 10 Dostawa szkła laboratoryjnego Nr postępowania ZZ/322/30/2017

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  Regulaminem udzielania zamówień, którego treść udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 poz. 380 j.t.). Wykonawca powinien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 22.06.2017 r. do godziny 10.00.  Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 22.06.2017 r. o godzinie 11.00 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.

   

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-06-01 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2017-06-01 siwz-materialy_eksploatacyjne-i-szklo-10-czesci-.pdf
2017-06-01 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-06-01 zalaczniki-w_wersji-edytowalnej.doc
2017-06-07 wyjasnienia-oraz-zmiana-tresci-siwz.pdf
2017-06-13 wyjasnienia-oraz-zmiana-tresci-siwz-ii.pdf
2017-06-13 wyjasnienia-oraz-zmiana-tresci-siwz-iii.pdf
2017-06-16 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami-oraz-zmiana-tresci-siwz.pdf
2017-06-16 ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2017-06-22 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

Dostawa odczynników i materiałów odniesienia z podziałem na 13 Części...

Data publikacji: 01.06.2017
CPV: 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

Dostawa odczynników i materiałów odniesienia z podziałem na 13 Części: Część 1   Dostawa odczynników chemicznych o klasie czystości cz.d.a (GR, GR for analysis), wskaźników chemicznych i odważek analitycznych. Część 2   Dostawa odczynników do oznaczeń technikami AAS, ICP, GC, HPLC. Część 3   Dostawa odczynników gotowych. Część 4   Dostawa materiałów odniesienia do oznaczania metali w wodzie i ściekach, barwy, przewodności, ubocznych produktów dezynfekcji, twardości, chloru, ChZT, BZT, TOC, rtęci, cyjanków, potencjału redox, mętności, zawiesiny. Część 5   Dostawa materiałów odniesienia dla chromatografii gazowej i HPLC. Cześć 6   Dostawa materiałów odniesienia dla AAS, ICP i UV/VIS. Część 7   Dostawa materiałów odniesienia dla chromatografii jonowej i UV/VIS. Część 8   Dostawa materiałów odniesienia dla oznaczeń elektrochemicznych. Część 9   Dostawa materiałów odniesienia mętności, twardości. Cześć 10 Dostawa pożywek mikrobiologicznych. Część 11 Dostawa szczepów wzorcowych. Część 12 Dostawa materiałów do kontroli jakości w mikrobiologii. Część 13 Dostawa  mikrobiologicznych metod testowych.  Nr postępowania ZZ/322/29/2017 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, którego treść udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 poz. 380 j.t.). Wykonawca powinien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 19.06.2017 r. do godziny 10.00. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 19.06.2017 r. o godzinie 10.30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.  

UWAGA!! Zmiana terminu składania oraz otwarcia ofert: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 23.06.2017 r. do godziny 10.00.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami do nich w dniu 23.06.2017 r. o godzinie 10.30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.  


Data publikacjiPlik do pobrania
2017-06-01 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2017-06-01 siwz-odczynniki-i-materialy-odniesienia-13-czesci.pdf
2017-06-01 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-06-01 zalaczniki-w-wersji-edytowalnej.doc
2017-06-12 ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
2017-06-12 pytania-i-i-zmiana-tresci-siwz.pdf
2017-06-12 pytania-ii-i-zmiana-tresci-siwz_.pdf
2017-06-14 pytania-iii-i-zmiana-tresci-siwz.pdf
2017-06-20 pytanie-iv.pdf
2017-06-23 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

Zbiorniki terenowe Wzgórze Wandy – wykonanie wewnętrznej wykładziny uszczelniającej ściany i dno zbiornika nr 1 w Katowicach-Murckach systemem projektuj i buduj

Data publikacji: 29.05.2017
CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu 45320000-6 Roboty izolacyjne

Zbiorniki terenowe Wzgórze Wandy – wykonanie wewnętrznej wykładziny uszczelniającej ściany i dno zbiornika nr 1 w Katowicach-Murckach  systemem projektuj i buduj. Nr postępowania ZZ/322/27/2017 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z  Regulaminem udzielania zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., którego treść udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego  (Dz. U. z 2017 poz. 459). Wykonawca powinien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie drugiego etapu postępowania przed wyborem najkorzystniejszej oferty. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 52B nie później niż do dnia 14.06.2017r. do godziny 10.00.  

Data publikacjiPlik do pobrania
2017-05-29 inwentaryzacja-uszkodzen-sciany-zb-nr-1.pdf
2017-05-29 ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
2017-05-29 program-funkcjonalno-uzytkowy-zb-nr-1.pdf
2017-05-29 siwz-zbiorniki-terenowe_.pdf
2017-05-29 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-05-29 zalaczniki-w-wersji-edytowalnej.doc

Organizacja i przeprowadzenie imprezy integracyjnej dla pracowników Spółki

Data publikacji: 26.05.2017
CPV: 79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

Organizacja i przeprowadzenie imprezy integracyjnej dla pracowników Spółki  Nr postępowania: ZZ/322/26/2017 Postępowanie dotyczy usług społecznych o wartości poniżej 750 000 euro w odniesieniu, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy. Szczegółowe zasady postępowania określone zostały w niniejszym Ogłoszeniu. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Wydziale Zamówień Publicznych pok. 52B nie później niż do dnia 2 czerwca 2017r. do godziny 11:00 Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 2 czerwca 2017r. o godzinie 11:30  w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.
  


Data publikacjiPlik do pobrania
2017-05-26 ogloszenie-o-zamowieniu_bzp.pdf
2017-05-26 ogloszenie-o-zamowieniu_zasady-postepowania.pdf
2017-05-26 strona-tytulowa-ogloszenia-o-zam-zasad-postepowania.pdf
2017-05-26 zalaczniki-edytowalne.docx
2017-06-01 wyjasnienia-ogloszenia-o-zamowieniu_zasad-postepowania.pdf
2017-06-02 sprostowanie_ogloszenia-bzp.pdf
2017-06-02 informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
2017-06-07 informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.pdf
2017-06-19 ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-bzp.pdf

Dostawa materiałów filtracyjnych z podziałem na 2 części: Część I: dostawa nowego węgla aktywnego granulowanego w ilości 540m3, Część II: dostawa nowego węgla aktywnego granulowanego w ilości 120m3.

Data publikacji: 24.05.2017
CPV: 24954100-7 nowy węgiel aktywny

Dostawa materiałów filtracyjnych z podziałem na 2 części: Część I: dostawa nowego węgla aktywnego granulowanego w ilości 540m3 Część II: dostawa nowego węgla aktywnego granulowanego w ilości 120m3   Nr postępowania: ZZ/322/25/2017

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą.” W sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ stosuje się przepisy wspomnianej Ustawy.
PO ZMIANIE
Termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Wydziale Zamówień Publicznych pok. 52B nie później niż do dnia 11.07.2017r. do godziny 10:00.  Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 11.07.2017r. o godzinie 10:30 w sali nr 58 w siedzibie Zamawiającego.


Data publikacjiPlik do pobrania
2017-05-24 ogloszenie-o-zamowieniu_zamowienia-sektorowe-nr-2017-ojs099-196809-pl.pdf
2017-05-24 strona-tytulowa-siwz.pdf
2017-05-24 siwz.pdf
2017-05-24 zalaczniki-w-wersji-edytowalnej.docx
2017-06-02 tresc-pytan-wraz-z-wyjasnieniami.pdf
2017-06-23 sprostowanie-ogloszenie-zmian-lub-dod.-inf..pdf
2017-06-23 tresc-pytan-z-wyjasnieniami2-oraz-zmiany-tresci-siwz.pdf
2017-06-27 sprostowanie-ogl-zmian-lub-dod.inf.opublikowane.pdf