Platforma dla Akcjonariuszy

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że Akcjonariusze Spółki mają zapewniony dostęp do informacji finansowych, dokumentów związanych z Walnymi Zgromadzeniami Akcjonariuszy oraz odpowiedziami Spółki na pytania przesyłane przez Akcjonariuszy.

Osobami uprawnionymi do korzystania z Platformy są Akcjonariusze, którym w dniu złożenia wniosku przysługują akcje Spółki.

Wniosek należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Spółki. Po pozytywnej weryfikacji danych Akcjonariusza, Spółka prześle indywidualny login oraz hasło dostępu do Platformy.

Spółka z uwagi na troskę o bezpieczeństwo przesyłanych informacji zaleca Akcjonariuszowi zmianę hasła po pierwszym zalogowaniu na Platformę Informacyjną. Instrukcja zmiany hasła jest umieszczona na wspomnianej Platformie.

Zaloguj się

Wnioski do pobrania:
- WNIOSEK platforma informacyjna os. fizyczna
- WNIOSEK platforma informacyjna os. prawna