Realizowane projekty WFOŚiGW

Przebudowa wodociągu stalowego DN 600 Maczki – Zagórze na odcinku od ul. Rydza Śmigłego do zbiorników w Zagórzu w Sosnowcu jest realizowany od 08.05.2017 r. do 30. 06.2018 r. przy wsparciu WFOŚiGW w Katowicach. Wartość projektu: 2 431 342,78 zł Wartość dofinansowania: 1 931 820,99 zł

Modernizacja wodociągu DN 1000 Czarny Las od ul. Jaracza do ul. Słowiańskiej w Rudzie Śląskiej jest realizowany od 18.07.2017 do 20.08.2018 r. przy wsparciu WFOŚiGW w Katowicach Wartość projektu: 3 148 053,61zł Wartość dofinansowania: 246 323,51 zł

Rozbudowa sieci wodociągowej i przebudowa (modernizacja) istniejących rurociągów około zbiornikowych DN1000/800/600/400 na terenie zbiorników terenowych w Pszowie jest realizowany od 04.11.2015- 19.12.2016r. przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

wartość projektu: 3 370 429,00 zł
wartość dofinansowania: 908 230,30 zł

Modernizacja wybranych układów pompowych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA w Katowicach mająca na celu podwyższenie efektywności energetycznej systemu zaopatrzenia w wodę jest realizowany od 20.03.2012r. do 30.06.2016 r. przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

wartość projektu: 11 702 054,00 zł
wartość dofinansowania: 4 858 837,40 zł