Dajemy ludziom wodę a woda to życie

Produkujemy i hurtowo dostarczamy wodę przeznaczoną do spożycia dla 3,5 miliona mieszkańców aglomeracji śląskiej.

Realizowane projekty WFOŚiGW

Kampania edukacyjno – informacyjna 300 H20 Lubię to! Jest realizowany od 01.02.2017 do 30.10.2017, przy wsparciu finansowym WFOŚIGW W Katowicach

wartość projektu: 230 000,00 zł
wartość dofinansowania: 55 250,00 zł

Rozbudowa sieci wodociągowej i przebudowa (modernizacja) istniejących rurociągów około zbiornikowych DN1000/800/600/400 na terenie zbiorników terenowych w Pszowie jest realizowany od 04.11.2015- 19.12.2016r. przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

wartość projektu: 3 370 429,00 zł
wartość dofinansowania: 908 230,30 zł

Modernizacja wybranych układów pompowych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA w Katowicach mająca na celu podwyższenie efektywności energetycznej systemu zaopatrzenia w wodę jest realizowany od 20.03.2012r. do 30.06.2016 r. przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

wartość projektu: 11 702 054,00 zł
wartość dofinansowania: 4 858 837,40 zł