Realizowane projekty WFOŚiGW

Przebudowa wodociągu stalowego DN 800 w Chorzowie, od ulicy Siemianowickiej do ul. Kluczborskiej – etap I ( odcinek od ulicy Siemianowickej do ulicy Legnickiej) jest realizowany od 22.06.2017 r. do 30.06.2018 r. przy wsparciu WFOSiGW w Katowicach
Wartość projektu : 3 230. 500,19 zł
Wartość dofinansowania: 1 505.991,00 zł

Przebudowa wodociągu stalowego DN 600 Maczki – Zagórze na odcinku od ul. Rydza Śmigłego do zbiorników w Zagórzu w Sosnowcu jest realizowany od 08.05.2017 r. do 30. 06.2018 r. przy wsparciu WFOŚiGW w Katowicach. Wartość projektu: 2 431 342,78 zł Wartość dofinansowania: 1 931 820,99 zł

Modernizacja wodociągu DN 1000 Czarny Las od ul. Jaracza do ul. Słowiańskiej w Rudzie Śląskiej jest realizowany od 18.07.2017 do 20.08.2018 r. przy wsparciu WFOŚiGW w Katowicach Wartość projektu: 3 148 053,61zł Wartość dofinansowania: 246 323,51 zł