ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Wykonanie badań próbek w obiektach i na sieci dystrybucyjnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. na 2023 rok

Wykonanie badań próbek w obiektach i na sieci dystrybucyjnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. na 2023 rok

Postępowanie Nr FZP/322/54/2022 prowadzone  jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1360 z poźn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Przetargowej LOGINTRADE (dalej „Platforma przetargowa”), dostępnej bezpłatnie pod adresem:

https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php - przekierowanie na Platformę poprzez link:

- https://gpw-katowice.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

chyba, że w SWZ wyraźnie zastrzeżono inaczej.

Zamawiający udostępnia dokumenty zamówienia związane z Postępowaniem na Platformie przetargowej pod adresem: 

https://gpw-katowice.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA DOSTĘPNA JEST POD LINKIEM: https://gpw-katowice.logintrade.net/zapytania_email,108501,55181fcd0b0b2f68818fdd6ecf30a6af.html 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.