ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Ratownictwo chemiczne

Oddział Ratownictwa Chemicznego wykonuje prace w zakresie:

  • przewozu materiałów niebezpiecznych (podchloryn sodu, chlor) – przystosowanym samochodem Renault Premium, kierowcy z uprawnieniami ADR
  • obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi klasy 2 i 8 wg. ADR
  • przeglądu, konserwacji, naprawy aparatów powietrznych APS 50, APS 25
  • usuwania awarii ciagów technologicznych wody chlorowej – uprawnienia zawodowych ratowników chemicznych
  • neutralizacji chloru – likwidacji uszkodzonych beczek chlorowych
  • pomiarów zawartości gazów w studzienkach wodociągowych oraz innych pomieszczeniach – aparaty pomiarowe firmy Dräger i Auer
  • konserwacji, przeglądów i napraw chloratorów
  • konserwacji zbiorników paletowych dla materiałów kl. 8 wg ADR
  • montażu przewoźnych zestawów do chlorowania wody – możliwość podłączenia w dowolnym miejscu na rurociągu.