ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Rejestr Akcjonariuszy

Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A (dalej: Spółka) informuje, że od dnia 01 marca 2021 r. w miejscu księgi akcyjnej został wprowadzony Rejestr Akcjonariuszy. Prowadzi go profesjonalny podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

Rejestr Akcjonariuszy Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. jest prowadzony przez BM PKO BP S.A.

ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO REJESTRU AKCJONARIUSZY NALEŻY PRZEPROWADZIĆ DEMATERIALIZACJĘ AKCJI

  • wszelkie sprawy związane z Rejestrem będzie można załatwić osobiście w Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego (dalej „POK”). Akcjonariusze, którzy wyrazili zgodę na komunikację elektroniczną ze Spółką oraz z PKO BP BM, będą mogli część czynności zrealizować za pośrednictwem aplikacji eRA tj. będą mogli przeglądać Rejestr oraz pobrać wyciąg z rejestru (dostęp pasywny).
  • po podpisaniu odrębnej umowy z PKO BP BM zakres czynności dostępnych dla Akcjonariusza w aplikacji eRA będzie szerszy i obejmował będzie miedzy innymi możliwość składania dyspozycji wydania świadectwa rejestrowego. Zawarcie takiej umowy jest to dobrowolną decyzją akcjonariusza.
Szczegółowe informacje dot. obsługi Akcjonariuszy znajdują się na stronie internetowej: https://www.bm.pkobp.pl/elektroniczny-rejestr-akcjonariuszy/informacje-dla-akcjonariuszy/

Uprzejmie prosimy o przekazanie powyższych informacji osobom, które posiadają akcje Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., ale nie mają możliwości wglądu na stronę internetową Spółki z uwagi na wiek lub stan zdrowia, a także spadkobiercom zmarłych pracowników Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., którzy często nie mają świadomości, że zmarły był posiadaczem akcji.

KONTAKT

BM PKO BP S.A.:
- pod adresem e-mail: rejestr.akcjonariuszy@pkobp.pl
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A.:
- szczegółowe informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach od 9:00 – 12:00 pod nr telefonu (32) 60 38 639, (32) 60 38 708 lub pod adresem e-mail: akcje@gpw.katowice.pl

Do pobrania:
- Elektroniczny rejestr akcjonariuszy - instrukcja_v7c (pdf)
- PKO BP S.A. informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf)

Dowiedz się wiecej:

Przeczytaj pozostałe istotne informacje związane z tym tematem.


Dematerializacja akcji Spółki