Sprzedaż materiałów zbędnych

Sprzedaż rur stalowych z SUW Maczki FG/9/2021 3/4 ceny początkowej

Data publikacji: 24.03.2021
CPV: 44163100-1 Rury

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-03-24 ogloszenie-o-sprzedazy.pdf

Sprzedaż klap zwrotnych z SUW Maczki FG/8/2021 1/2 ceny początkowej

Data publikacji: 24.03.2021
CPV: 44462100-4 Wyroby do przewodów rurowych

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-03-24 ogloszenie-o-sprzedazy.pdf

Sprzedaż pomp z silnikiem z SUW Zawada FG/7/2021

Data publikacji: 15.02.2021
CPV: 3110000-0 Elektryczne silniki

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-02-15 ogloszenie-o-sprzedazy-fg.7.2021.pdf
2021-03-18 zawiadomienie-o-przedluzeniu-skladania-ofert-.pdf

Sprzedaż złomu z OES Czarny Las FG/6/2021

Data publikacji: 15.02.2021
CPV: 14630000-6 Żuzel, popioły, odpady żelaza i złom

Warunki oraz przedmiot postępowania 

Data publikacjiPlik do pobrania
2021-02-15 ogloszenie-o-sprzedazy-fg.6.2021-.pdf
2021-03-24 informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf