ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Stacja Uzdatniania Wody BIBIELA

Adres: ul. Woźnicka 99, 42-610 Miasteczko Śląskie, Tel: 032 285 20 15, E-mail: opw.bibiela@gpw.katowice.pl
Ze stacji Bibiela woda dostarczana jest do: Kalet, Miasteczka Śląskiego, Świerklańca, Bytomia, Piekar Śląskich, Chorzowa i Świętochłowic

Stacja wodociągowa Bibiela została zbudowana w 1954 r., bazuje na wodach z utworów triasowych w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych "Lubliniec - Myszków" - trias północny. Ujecie składa się z 22 studni głębinowych, z czego 11 studni jest czynnych. Stacja jest zasilana z dwóch układów studni głębinowych. Jeden układ stanowią studnie dostarczającą wodę niewymagającą uzdatniania. Jest ona dostarczana rurociągiem żeliwnym, o zmiennej średnicy, do dwóch zbiorników wody czystej. Stąd woda tłoczona jest do sieci magistralnej rurociągiem.

Drugi układ stanowią studnie z ponadnormatywną zawartością żelaza w wodzie surowej, która doprowadzana jest do bloku technologicznego rurociągiem również o zmiennej średnicy. Woda wymagająca uzdatniania kierowana jest na aeratory typu "U", skąd po napowietrzeniu jest podawana filtracji. Na stacji jest 8 komór filtracyjnych, z czego 3 posiadają drenaż typu TRITON z wypełnieniem antracytowo-żwirowym i 5 komór z drenażem grzybkowym o wypełnieniu żwirowo-piaskowym. Woda przefiltrowana zbiera się w zbiorniku wody czystej znajdującym się pod filtrami.
Woda uzdatniona dezynfekowana jest podchlorynem sodu dozowanym do zbiorników wody przefiltrowanej. Woda uzdatniona i nieuzdatniana tłoczona jest za pomocą pomp IIo dwoma rurociągami w kierunku Bytomia, Piekar Śląskich, Świętochłowic i Chorzowa.