ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Stacja Uzdatniania Wody CZANIEC

Adres: ul. Wodociągowa 1, 43-356 Kobiernice, Tel: 033 8292 150, 033 8292 198, E-mail: zpw.czaniec@gpw.katowice.pl
z Kobiernic woda dostarczana jest do: Brzeszcz, Tychów, Mikołowa, Rybnickiego Okręgu Węglowego, Chorzowa, Rudy Śląskiej, Zabrza

Stacja uzdatniania wody w Kobiernicach bazuje na wodzie ujmowanej z trzeciego zbiornika kaskady rzeki Soły, tj. ze zbiornika Czaniec.

Ujecie zlokalizowane w górnej części zbiornika znajduje się w jego nurcie. Z komory ujęcia za pomocą dwóch lewarów woda jest przerzucana do studni zbiorczej skąd dopływa grawitacyjnie do stacji uzdatniania.

Woda surowa przepompowywana jest do 4 zbiorników wstępnych. W zbiornikach tych, o czasie zatrzymania 5-6 minut, następuje odpowietrzenie wody i wytrącenie grubszej zawiesiny. Stąd woda grawitacyjnie wpływa do budynku filtrów, podzielonych również na 4 segmenty.

Zaprojektowano 32 filtry bliźniacze, tj. 64 komory filtracyjne o powierzchni 46 m2 każda. Filtry bliźniacze usytuowane są w dwóch szeregach i zgrupowane po 4 sztuki, tj. 8 komór. Wysokość złoża piaskowego wynosi 2,20 m i ułożone jest ono na warstwie podtrzymującej uformowanej ze żwirów o grubości 35 cm. Prędkość filtracji wynosi 5 m/h. Filtry zostały wykonane jako filtry kontaktowe.
w ich przestrzeni odbywa się koagulacja wody przy użyciu siarczanu glinu. Przepływ wody przez filtry jest od dołu do góry.
Po procesie filtracji woda spływa do 4 zbiorników wody czystej. Do zbiorników doprowadzana jest woda chlorowa wytworzona w chlorowni na bazie chloru gazowego.

Stąd woda poprzez pompownie II0 trafia do magistralnego rurociągu żelbetowego, przepływając grawitacyjnie na odcinku ok. 32 km do pompowni w Urbanowicach.