ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Zakład uzdatniania wody DZIEĆKOWICE

Adres: ul. Wodna 3, 41-407 Imielin, tel: 32 222 34 34, zpw.dzieckowice@gpw.katowice.pl
Z Dziećkowic woda dostarczana jest do: Mysłowic, Sosnowca, Katowic, Siemianowic Śląskich, Chorzowa, Rudy Śląskiej, Zabrza, Orzesza, Łazisk, Ornontowic, Rybnika

Ujęcie wody oraz pompownia Io dla ZUW Dziećkowice zlokalizowane są na południowo - wschodnim brzegu zbiornika Dziećkowickiego. Pompy tłoczą wodę do stacji uzdatniania, której pierwszym elementem są komory wstępnego ozonowania. 

Z komór ozonowania woda przepływa do komór flokulacji. W jednym ciągu technologicznym pracuje ich 90. Do komór dostarczany jest siarczan glinu, mieszanie wody z koagulantem odbywa się hydraulicznie.

Z komór flokulacji woda wpływa na osadniki wstępne. Są to zbiorniki trójkondygnacyjne. W każdym z 6 zbiorników obu ciągów technologicznych wykonano po 9 komór, tj. łącznie 54 komory o projektowanym czasie zatrzymania 3 godziny.

Komory wstępnego ozonowania, komory flokulacji oraz osadniki znajdują się w jednym obiekcie pod nazwą zbiorników wstępnych. W obiekcie usytuowany jest również zbiornik wody do płukania filtrów.

Ze zbiorników wstępnych woda przepływa do obiektu filtrów kontaktowych. W każdym ciągu technologicznym zrealizowano 16 bliźniaczych komór filtracyjnych, ogółem może ich pracować 64. Powierzchnia pojedynczego złoża wynosi 60,5 m2. Złoża uformowane są z piasków kwarcowych, a ich wysokość wynosi 2,4 m. Ułożone są na warstwie podtrzymującej o wysokości 4Qm. Złoża filtracyjne uformowane są na płytach drenażowych o drenażu kulowym. Płukanie filtrów odbywa się wodą od dołu.

Z filtrów kontaktowych woda kierowana jest do komór ozonowania pośredniego. W każdym ciągu technologicznym zrealizowano po 2, przy czym każda z nich podzielona jest na 3 komory kontaktowe. Ogółem może pracować ich 12.

Układ technologiczny stacji umożliwia również prowadzenie procesu koagulacji klasycznej w sytuacji, gdy jakość surowej nie pozwalałaby na efektywne prowadzenie koagulacji kontaktowej na złożach filtracyjnych. Oznacza to, że uzdatnianie wody może odbywać się alternatywnie w zależności od jakości surowca.

Projektowany czas kontaktu wody z ozonem dla ozonowania pośredniego wynosi 17-21 minut. Mieszanie wody z ozonem odbywa się za pomocą ceramicznych dyfuzorów.

W dalszej kolejności woda wpływa na filtry węglowe. W każdym z dwóch ciągów technologicznych zrealizowano po 20 komór filtracyjnych wypełnionych węglem aktywnym. Powierzchnia jednego złoża wynosi 55 m2, a wysokość złoża węglowego 2 m.

Płukanie filtrów węglowych odbywa się powietrzem i wodą. Z filtrów węglowych woda uzdatniona wpływa do zbiorników wody czystej. W każdym ciągu technologicznym zrealizowano po 2 o pojemności 7600 m3 każdy. Łączna pojemność zbiorników wody czystej wynosi 30400 m3. Do tych zbiorników doprowadzana jest woda chlorowa wytworzona w chlorowni na bazie chloru gazowego.

Ze zbiornika wody czystej woda uzdatniona pompami II o tłoczona jest do sieci magistralnej. Przed pompami dla stabilizacji wody dodawany jest węglan sodu.
W ZUW Dziećkowice istnieje możliwość prowadzenia koagulacji objętościowej. 
W Dziećkowicach wybudowano pierwszą i jedyną na razie stację regeneracji węgli aktywnych. Stacja ta będzie obsługiwała wszystkie obiekty GPW, w których pracują filtry węglowe. Wolne moce przerobowe stacji regeneracji mogą być wykorzystywane do świadczenia usług.
Osady powstające w procesie uzdatniania wody są kierowane do układu przeróbki osadów, na który składają się:

  • zbiornik magazynowo usilniający i wstępnego zagęszczania
  • pompownia osadów
  • taśmowa prasa filtracyjna wykonana w systemie kontenerowym jako urządzenie przewoźne

Odwodnione na prasie osady są przekazywane firmie zewnętrznej do dalszego unieszkodliwienia zgodnie z wymogami przepisów Prawa Ochrony Środowiska.