ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Stacja Uzdatniania Wody ŁAZY

Adres: ul. Wypaleniska 11, 42-525 Dąbrowa Górnicza, Tel: 032 264-04-35, 032 264-08-35, E-mail: opw.lazy@gpw.katowice.pl
Z Łaz woda dostarczana jest do: Dąbrowy Górniczej i Będzina

Stacja wodociągowa Łazy zbudowana w 1955 r. bazuje na zasobach wodnych triasu w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych "Olkusz - Zawiercie".
Ujęcie składa się z sześciu studzien głębinowych, z których trzy są obecnie eksploatowane, a pozostałe trzy stanowią rezerwę. Ze studni woda przesyłana jest rurociągami do 2 zbiorników o łącznej pojemności 5.600 m3 w Łazach, gdzie jest dezynfekowana 7% podchlorynem sodu. Ze zbiorników woda przesyłana jest rurociągiem Ø800 przy pomocy pomp II0 do 2 zbiorników terenowych w miejscowości Łosień. Ze zbiorników tych woda doprowadzana jest siecią magistralną w kierunku Dąbrowy Górniczej.