ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Stacja Uzdatniania Wody MIEDARY

Adres: ul. Polarna, 42-680 Tarnowskie Góry, Tel. 032 284 17 09, E-mail: opw.miedary@gpw.katowice.pl
Z Miedar woda dostarczana jest do Tarnowskich Gór, Bytomia, Radzionkowa


Stacja Uzdatniania Wody Miedary została wybudowana w oparciu o zasoby trzech zespołów studni głębinowych w Miedarach, Boruszowicach i Tworogu (łączna ilość czynnych otworów 6 ). Woda z tych studni jest transportowana do stacji uzdatniania za pomocą dwóch rurociągów zbiorczych. Woda surowa podlega procesowi areacji celu usunięcia żelaza i manganu poprzez ich utlenienie z formy rozpuszczalnej do nierozpuszczalnej. Następnie kierowana jest do filtrów pospiesznych otwartych wypełnionych złożem żwirowo piaskowym. Po filtracji woda uzdatniona jest gromadzona w zbiorniku wody czystej gdzie podlega dezynfekcji podchlorynem sodu, następnie za pomocą pompowni II0 jest tłoczona dwoma rurociągami magistralnymi do odbiorców w Tarnowskich Górach i Gliwicach.