ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Strategia podatkowa

Na mocy art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz 1800 z późn.zm), obowiązującego od 1-01-2021r. podajemy informacje o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020:

- Informacja o realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy 2020 przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA
- Informacja o realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy 2020 przez Podatkową Grupę Kapitałową