ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Misja i strategia spółki

Strategia działalności Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach określa podstawowe kierunki rozwoju na najbliższe lata, uwzględniając zarówno specyfikę działalności jak i sytuację w obszarze działania Spółki.

Monitoring Strategii odbywa się za pomocą narzędzia Balanced ScoreCard (Zrównoważona Karta Wyników). Jest to model, który pozwala w jednolity sposób definiować cele i mierniki służące do pomiaru poziomu realizacji strategii w Spółce, oraz je ze sobą powiązać w relacje przyczynowo- skutkowe, w czterech perspektywach: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych oraz rozwoju.

Misja Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.:

Dajemy ludziom wodę, a woda to życie

Misją Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. jest zagwarantowanie wraz z naszymi partnerami bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę obszaru Górnego Śląska, Zagłębia, Podbeskidzia i Zachodniej Małopolski.
Ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody pitnej - jest i będzie naszą podstawową działalnością.

Zasady przewodnie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

Wypełniając misję uczestniczymy w realizacji celów strategii rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 dla dobra regionu i jego mieszkańców.

Naszym Klientom gwarantujemy dostawę wody o stabilnych parametrach jakościowych, w sposób ciągły i niezawodny. Zapewniamy obsługę i pomoc w rozwiązywaniu problemów eksploatacyjnych świadcząc usługi na wysokim poziomie. Tworzymy pozytywne relacje z naszymi Klientami kreując wizerunek wiarygodnego i rzetelnego partnera.

Nasi Pracownicy stanowią podstawę dalszego funkcjonowania Spółki. Zapewniamy im stabilne miejsca pracy, umożliwiając stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Dbamy o Środowisko poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych w imię ich zachowania w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń. Lokalnej społeczności zapewniamy dobrej jakości wodę. Działamy proekologicznie m.in. poprzez stosowanie energooszczędnych technologii. Jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie rezerwy przeciwpowodziowej w zbiornikach Goczałkowice i Kozłowa Góra.

Wizja Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

Będziemy umacniać wiodącą pozycję Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
w regionalnym systemie zaopatrzenia w wodę celem racjonalnego i efektywnego wykorzystania zasobów wody na obszarze działania przedsiębiorstwa.

Do zasadniczych celów dotyczących procesów zachodzących w Spółce oraz jej rozwoju, należą:

  • Uzyskać pozycję lidera kosztów
  • Utrzymać wielkość sprzedaży wody
  • Dostarczyć odpowiednią ofertę gwarantującą bezpieczeństwo dostaw wody dla mieszkańców regionu
  • Zoptymalizować proces uzdatniania wody z ujęć głębinowych
  • Zoptymalizować proces uzdatniania wody z ujęć powierzchniowych
  • Utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym infrastrukturę SUW i ZUW
  • Zoptymalizować proces dystrybucji wody
  • Utrzymać prawidłowy stan techniczny sieci dystrybucyjnej ( usuwanie awarii, remonty, modernizacje)
  • Zapewnić satysfakcję pracowników
  • Zbudować świadomość innowacyjną