Władze Spółki

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. jest Spółką Akcyjną , w której organami są: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 • 80,27% Województwo Śląskie
 • 19,73% Pozostali Akcjonariusze
Rada Nadzorcza
 • Florian Wierzchowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (powołany uchwałą NWZ nr 8 z dnia 4 lutego 2019 r., delegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego uchwałą RN nr 615/V/2019, z dnia 15 marca 2019 r.)
 • Maciej Thorz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (powołany uchwałą NWZ nr 9 z dnia 4 lutego 2019 r.)
 • Agata Koza - Sekretarz Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (powołana uchwałą ZWZ nr 31 z dnia 29 kwietnia 2016 r.)
 • Bernadetta Dereszowska - Członek Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (powołana uchwałą NWZ nr 11 z dnia 4 lutego 2019 r.)
 • Leszek Kuta - Członek Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (powołany uchwałą ZWZ nr 30 z dnia 29 kwietnia 2016 r.)
 • Norbert Lenkiewicz - Członek Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (powołany uchwałą NWZ nr 10 z dnia 4 lutego 2019 r.)
 • Rafał Rychter - Członek Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (powołany uchwałą NWZ nr 12 z dnia 4 lutego 2019 r.)
Zarząd

 • Henryk Drob - Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna
 • Adrian Lipiński - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna
 • Andrzej Bartela - Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna