ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Władze Spółki

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. jest Spółką Akcyjną , w której organami są: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 • 80,28% Województwo Śląskie
 • 19,72% Pozostali Akcjonariusze
Rada Nadzorcza
 • PAWEŁ BILANGOWSKI - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • MACIEJ THORZ - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej GPW S.A.
 • RAFAŁ RYCHTER - Sekretarz Rady Nadzorczej GPW S.A.
 • ARTUR DZIKOWSKI - Członek Rady Nadzorczej GPW S.A.
 • KRYSTYNA ADAMSKA - Członek Rady Nadzorczej GPW S.A.
 • JANUSZ SIUTA - Członek Rady Nadzorczej GPW S.A.
 • NORBERT LENKIEWICZ - Członek Rady Nadzorczej GPW S.A.
Zarząd
 • Henryk Drob - Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna
 • Adrian Lipiński - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna
 • Andrzej Bartela - Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna