ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Władze Spółki

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. jest Spółką Akcyjną , w której organami są: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 • 80,28% Województwo Śląskie
 • 19,72% Pozostali Akcjonariusze
Rada Nadzorcza
 • Marta Bekus - Majewska - Przewodniczący Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
 • Maciej Thorz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
 • Rafał Rychter - Sekretarz Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
 • Artur Dzikowski - Członek Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
 • Krystyna Adamska - Członek Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
 • Magdalena Lubina - Członek Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
 • Norbert Lenkiewicz - Członek Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
Zarząd
 • Henryk Drob - Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna
 • Adrian Lipiński - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna
 • Andrzej Bartela - Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółka Akcyjna